Avfall och återvinning

Här hittar du information om hur du källsorterar på bästa sätt och vad du ska göra med ditt hushållsavfall, grovavfall och det farliga avfallet.

Kommunens ansvar när det gäller renhållning är att:

  • samla in och ta hand om hushållsavfall. Arbetet utförs av entreprenören RenoNorden.
  • ansvara för att farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.
  • återvinningscentralen Hultet är tillgänglig för Lerums kommuninvånare. Där kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och förpackningsmaterial.
  • arbeta aktivt för minskade avfallsmängder och informera om vad du kan göra för att minska dina avfallsmängder

Gammalt blir nytt

Gammalt blir som nytt! Allmänhet och företag kan lämna begagnat byggmaterial för återbruk istället för att det slängs på tipp som värdelöst.

Mycket går att återanvända, till exempel isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar, handfat, köksinredningar, VVS-varor, kakel och klinker med mera.
Prata med personalen på återvinningscentralen Hultet om du har frågor. Materialet går sedan vidare till Återbruket. Återbruket är en del av Kretsloppsparken Alelyckan. Klicka här för att läsa mer om Återbruket.

 Elda inte avfall

Kom ihåg att det är förbjudet att elda avfall hemma. När man eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen.

Kontakta RenoNordens kundtjänst på 031-30 00 704 eller e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se om du har frågor angående

  • Utebliven sophämtning, kärlplacering
  • Ändring av abonnemang, fakturor
  • Påsar och utrustning till matavfall - hushåll - det går också bra att klämma fast en oanvänd papperspåse eller en plastpåse under locket på ditt sopkärl så levererar RenoNorden en ny bunt papperspåsar vid tömning.
  • Påsar och utrustning till matavfall - verksamheter - läs mer i menyn till vänster om "Insamling av matavfall".
  • Nybyggd fastighet.

När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en så kallad ”Anmälan om ägarbyte” hos RenoNorden för sopabonnemang klicka här för att komma till formuläret.
Renova tar emot ägarbyte vid slamtömning. Kontakta Renova på kundservice@renova.se.

Ansökan om glesare sophämtning

Kontakta Lerums kundcenter KomIn. Du hittar mer information under flik till vänster i menyn.

Ansökan om dispens sophämtning

Sektor samhällsbyggnad, Renhållningen. Du hittar mer information under flik till vänster i menyn

Slamtömning

Har du frågor kring slamtömning eller slamfakturor kontakta Renova på 0302-238 90 eller på e-post kundservice@renova.se 

Öppettider på återvinningscentralen Hultet

Du hittar mer information under flik Återvinngscentralen Hultet till vänster i menyn.

Problem vid återvinningsstation

Anmäl till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på telefon (FTI) 0200-88 03 11. Eller via FTIs webbsida >>