När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som tidigare ägare göra en så kallad ”Anmälan om ägarbyte” hos RenoNorden för sopabonnemang och hos Renova för slamtömning.

Sopabonnemang

Ägarbyte och inflyttning till nybyggt hus ska meddelas till RenoNorden senast 14 dagar innan ägarbytet ska gälla. Anmälan om ägarbyte gör du genom att fylla i det digitala formuläret längst ner på sidan. I och med detta registreras fakturauppgifter för den nya ägaren och datum från när det ska börja gälla.

Vi kan tyvärr inte göra ägarbyten bakåt i tiden. Avfallsabonnemanget är kopplat till fastigheten och den som köper en villa tar över den förre ägarens abonnemang.

Kärl tillhör fastigheten och ska därför lämnas kvar av den som flyttar.

Om inget aktivt val av abonnemang och storlek på kärl görs, registreras automatiskt ett normalabonnemang med ett 190 liters kärl för vanliga sopor och ett 140 liters kärl för matavfall. Om den nya ägaren vill ändra på abonnemanget görs detta hos RenoNorden via e-post kundtjanst.lerum@renonorden.se eller via telefon 031-30 00 704.

Slam

Har du slamsugning av en sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.

Ägarbytet gör du via Renovas hemsida på:
https://www.renova.se/privat/lerum/agarbyte/

För mer information kan du kontakta kundservice via e-post kundservice@renova.se eller via telefon 0302-238 90

Inpasseringskort till Åvc Hultet

Passerkortet till återvinningscentralen Hultet är en värdehandling som är knuten till din fastighet och dig som fastighetsägare, eller till dig som hyresgäst om du bor i lägenhet. När du flyttar ska passerkortet till Hultet därför lämnas in till Lerums kommun, Lerums Kundcenter KomIn, 443 80 Lerum och spärras. 

Anmälan ägarbyte sophämtning
Sophämtningsval av ny ägare


Mer information