Ansökan passerkort till Hultet

Som renhållningsabonnent har du 20 fria infarter till Hultet per år. Sedan kostar det 250 kronor per gång.

Vid varje tillfälle kan du lämna cirka två kubikmeter sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, elskrot, farligt avfall och hela användbara second hand saker.

Om du förlorat ditt Hultet-kort

Tänk på att ditt kort är en värdehandling! Vid förlorat kort kontakta kundcenter KomIn, de hjälper dig att spärra kortet och beställa ett nytt. Ett nytt kort kostar100 kr.
Lerums kundcenter KomIn, kommumnhuset Bagges Torg. Öppet mån-tors 8-18, fre 8-16.

Ansökan passerkort till Hultet