Brandskydd, sotning

Att tämja eld förändrade människans livsvillkor radikalt. Med elden som värmekälla kunde plötsligt platser med kallare klimat tas i besittning. Att elda i våra hem är fortfarande lika aktuellt - men det gäller att vara försiktig.

Elden förändrade även människans kost: Möjligheten att koka och grilla förbättrade maten, underlättade näringsupptaget och möjliggjorde nyttjandet av grödor som tidigare ansetts helt oätliga. Eld kunde vidare användas som skydd mot farliga djur, som värmekälla, vid tillverkning av verktyg, bränning av lergods och belysning.

Risker med eld

Eld kan också vara farligt. Därför måste vi alla hantera eld varsamt i samhället och ha ett förebyggande brandskyddarbete.
I vänstermenyn kan du läsa mer om vilka regler som gäller och vad du kan tänka på för att förhindra olyckor.

Sotning

Sotning är en lagstadgad brandskyddskontroll som syftar till att upptäcka fel och brister i anläggningar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.
Läs mer vilka regler som gäller på sidan, vars rubrik du finner till vänster.

Nytt avtal från 2016

Från den 1 januari 2016 har Räddningstjänsten Storgöteborg nytt avtal med våra leverantörer vad gäller sotning.

Du som behöver sotning utförd behöver inte göra någonting, inte fylla i blanketter och skicka in eller boka tid för sotning. Räddningstjänsten hör av sig till dig, precis som vanligt.

Det nya avtalet innebär en tryggare sotning med en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa, en säkrare sotning med hantering för eventuella klagomål och en visad omtanke genom en bättre tillgänglighet med fasta telefontider, av- och ombokningsmöjligheter.

Mer om Räddningstjänstens brandskyddskontroll kan du läsa här >>