Ny bussvändslinga vid Montessoriskolan Floda Säteri

Bussar som idag kör in vid Montessoriskolan Floda Säteri behöver backa ut efter på- och avstigning. Detta är inte en säker trafiklösning för skolbarnen vid Montessoriskolan Floda Säteri och Alléskolan.

Lerums kommun har under höstlovet, vecka 44 byggt om busshållplatsen och ändrat om trafiklösningen så att bussarna istället kan köra runt parkeringen och ut igen.

Det som återstår att göra nu är viss målning, som ska markera spärrområde samt gångpassage för barnen och ett par skyltar som ska komma på plats innan slutet av november.

Tänk nytt!

Nu när bussvändslingan är på plats är det viktigt att alla följer anvisningarna om in- och utfart och inte parkera bilar utanför parkeringsrutorna.