Spindelskogen i Floda växer

När spindelskogen är klar kommer den bli en av kommunens största lekplatser!

Workshop med barnen

Under hösten år 2016 genomförde Lerums kommun sex workshopar med en grupp förskolebarn i Floda. Workshoparna planerades, leddes och sammanställdes av arkitektstudenten Ulrika Lindahl. Arbetet var en del av Ulrikas examensarbete, som handlar om barns deltagande i gestaltningsprocesser och hur arkitektens arbete kan påverkas av det. Under workshoparna inventerade barnen den befintliga lekplatsen Spindelskogen i Säteriparken i Floda och kom med idéer för den framtida utformningen av parken. Deras upptäckter och visioner utgjorde inspiration i gestaltningen av parken och underlaget lämnades till White Arkitekter hösten år 2016 som sedan har arbetat vidare med utformningen.

Lerums kommun vill rikta ett stort tack till barn och förskollärare på Montessoriskolan Floda Säteris förskola för er nyfikenhet och kreativitet!

Byggnation av etapp 2 pågår

Nu har byggnationen av etapp 2 startat. Utbyggnaden som genomförs av Peab kommer att pågå under oktober-november.

Den nya delen

Huvudattraktionen i den nya delen blir en större rutschkana. Det kommer också finnas en rutschkana för mindre barn, små studsmattor och små ekollonhus. Dessutom kommer det finnas större klätterstubbar, mindre stubbar för balans och ett uteklassrum. Den nya delen av parken kommer också kompletteras med ett utegym och en sitt- och grillyta.

Eventuellt behöver ett träd tas bort i parken för att ge större plats åt befintliga ekar, trädet kommer i så fall återanvända i miljön för klätterlek.