Ombyggnad av Aggetorpsvägen

Lerums kommun ska bygga om delar av Aggetorpsvägen med planerad start vecka 31. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetsperioden.

Berörd sträcka av Aggetorpsvägen är mellan Oljebergsvägen och Lilla Aggetorpsvägen.

Lerums kommun kommer också bygga om korsningen vid Aggetorpsvägen och Lilla Aggetorpsvägen samt lägga nytt bärlager och ny asfalt ner till Storebergsvägen. På sista delen, ner till Oljebergsvägen kommer ny asfalt att läggas. Det kommer också att byggas en busshållsplats vid korsningen Aggetorpsvägen och Grimmekärrsvägen.

Tidplan

Arbetet planeras att starta under vecka 31 och bli klart under hösten år 2017. Under byggtiden är framkomligheten begränsad på Aggetorpsvägen.