Cirkulationsplats vid Ekollonvägen/Aspenvägen

Lerums kommun bygger just nu en cirkulationsplats vid korsningen Aspenvägen/Ekollonvägen.

En cirkulationsplats har länge varit önskad i korsningen vid Ekollonvägen till Aspenvägen i Lerum. Under år 2016 genomförde Lerums kommun en trafikstudie över området, vilket visade att en cirkulationsplats är lämplig i korsningen. Lerums kommun har under våren år 2017 planerat för byggnationen.

Syftet med cirkulationsplatsen är att främja trafiksäkerheten i korsningen men också öka framkomligheten för fordon som ska ut från Ekollonvägen. I samband med byggnationen kommer även en gång- och cykelväg byggas på östra sidan av Ekollonvägen, för att minska antalet passager för gång och cykeltrafikanter som vill ta denna väg.

Under ladda hem finns en illustration över cirkulationsplatsen.

Tidplan

Just nu pågår ledningsarbeten på platsen. Detta beräknas vara klart under vecka 45. Då påbörjas själva byggnationen som väntas pågå året ut. Delar av byggarbetet kommer också ske nattetid under vecka 45-50 mellan klockan 19:00-06:00. Bland annat kommer fräsning av asfalt ske fram till klockan 00:00 under en begränsad tid. Med denna lösning kommer trafikstockningarna vid arbetsplatsen att blir mindre samtidigt som arbetstiden förkortas med cirka en månad för projektet.

Anlitad entreprenör att genomföra byggnationen är Peab Asfalt AB.  

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad under byggtiden. Det går att ta sig förbi byggarbetsplatsen men var beredd på att det kommer ta längre tid. Om möjligt, välj Kastenhofsmotet istället.

Lerums kommun ber om ursäkt för de eventuella störningar som detta kan medföra och vi hoppas på er förståelse, då rondellen kommer medföra en bättre trafiklösning.