Ombyggnad av ventilations- och vattenreningssystem på Vattenpalatset

Under år 2017 undersöker Lerums kommun bassängens och byggnadens status. Detta för att kunna byta ut vattenrenings- och ventilationssystemet på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

Kommunen har utfört förundersökningar och gjort en förstudie rörande Vattenpalatset, då både personal och besökare klagat på inomhusmiljön på badanläggningen Vattenpalatset i Lerum.

För att badanläggningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet enligt nuvarande badbelastning men ändå klara gällande krav på vattenrening och luftkvalité krävs ett utbyte av både vattenreningssystemet och luftbehandlingssystemet.

Ytterligare undersökningar av det befintliga system för vattenrening och luftbehandling har gjorts. Dessa visade att fler åtgärder behöver göras. Kommunstyrelsen har därför bett förvaltningen att skjuta fram de planerade åtgärderna och istället fördjupa undersökningarna kring bassängens och byggnadens status under år 2017. 

Tidsplan

Förvaltningen ska under år 2017 undersöka bassängens och byggnadens status. I samband med att Vattenpalatset är sommarstängt och bassängerna är tomma görs undersökningarna av betongen. Därefter ska förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som ska utföras.