Ombyggnad av busshållsplatser

Under år 2017 kommer ett antal busshållsplatser i kommunen byggas om.

Lerums kommun bygger tillsammans med Västtrafik om ett antal busshållsplatser. De kommer att tillgänglighetsanpassas och graden av ombyggnation varierar mellan de olika hållplatserna.Valet av busshållsplatser har skett utifrån antal påstigande och målpunkter.

Hittills i år har busshållsplatserna vid Torpskolan, Rydsbergsskolan, Dergården, Lerums kyrka, Hede Hållplats, Almekärr C (läge A), Ölslanda byvägen, Stannums bussstation ochVättlehallen byggts om.

Kvar är hållplatserna vid Stenkullens industriområde (läge A) och Vattenpalatset.

Almekärr C (läge B) kommer att byggas om efter att rondellen är klar vid korsningen Ekollonvägen och Aspenvägen. Stenkullens industriområde (läge B) kommer att tas med i projektet för byggnation av cirkulationsplats Gråbovägen/Tollestorpsvägen.

Projektet medfinasieras till hälften av Västtrafik.

Tidplan

Arbetet sker löpande under hela år 2017. De hållplatser som är del av en större åtgärd kommer inte att byggas förrän under 2018.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller maila till kommun@lerum.se