VA-utbyggnad i Björboholm

Lerums kommun bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis.

Etapp 1

Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, Etapp 1 är nu färdig. Det återstår arbete för Lerums energi i området. De arbetar med att få till serviskablar på en del fastigheter och nertagning av luftledningar i området. Lerums energi beräknar att arbetet ska vara klart under våren/sommaren år 2017.

Etapp 2

Upphandlingen av entreprenör för VA-utbyggnad i centrala Björboholm, etapp 2, är nu klar. Tilldelad entreprenör är LP Entreprenad AB. Just nu pågår planering av arbetet tillsammans med entreprenören. En plan för i vilken ordning området ska byggas ut och en tidsplan håller på att tas fram.

Mer information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare så fort utbyggnadsordningen är framtagen. VA-utbyggnaden i centrala Björboholm, etapp 2, beräknas pågå under hela 2018 och våren 2019. 

Etapp 3

Enligt utbyggnadsplanen är planerad byggstart år 2020. I detta område finns cirka 50 fastigheter.

 

För dig som vill ha mer information om anslutning till kommunens VA-anläggning finns en broschyr att läsa under ladda hem.