Kartor och mätning

Du kan få hjälp med olika mättjänster som utsättning av hus, kontrollmätningar och påvisning av tomtgränser. Du kan också beställa olika typer av kartor som nybyggnadskarta, tomtkarta, adresskarta och flygbilder.

Lerums kommun gör alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökan. Mättjänster i form av fin- och grovutsättningar av hus, avvägningar och gränsutvisningar utförs enligt taxa. Gällande prislista hittar du att läsa nedan under rubriken ladda hem.

Beställning av nybyggnadskarta och andra mättjänster

Nybyggnadskarta och andra mättjänster beställer du genom att fylla i respektive formulär nedan under rubriken mer information.  

Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår e-tjänst ”nybyggnadskarta beställning” under rubriken bygga, bo och miljö. Här hittar du våra e-tjänster.

Försäljning av kartmaterial

Vi säljer utdrag ur primärkartan i alla förekommande CAD- och GIS-format (dwg, dxf, shape, tab). Taxan bygger på debitering per hektar. Vi säljer också utskrifter på papper eller i pdf-format, då debiteras kopieringskostnad som varierar med pappersstorlek.

Behöver du en utskrift av kommunens karta, flygbilder eller fastighetskartan kontaktar du kommunens kundcenter, KomIn. KomIn finns på Bagges torg, Brobacken 1 i Lerum. Det går också bra att skicka epost till kommun@lerum.se eller ringa via telefon 0302-52 10 00.

Besökskartan

Lerums besökskarta med utflyktstips och gaturegister kan du ladda ner och läsa under rubriken ladda hem.