Den årliga Hygienveckan vecka 38

Hygienveckan är en årlig kampanj som sedan 2009 arrangeras under vecka 38 i Danmark, och sedan 2011 även i Sverige. Lerums kommun har varit med sen 2012.

Hygienveckan är en årlig kampanj som sedan 2009 arrangeras under vecka 38 i Danmark, och sedan 2011 även i Sverige. Lerums kommun har varit med sen 2012. Det är den danska föreningen Rådet for Bedre Hygiejne (Rådet för Bättre Hygien) som står bakom initiativet.

Syftet med kampanjen är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt det är med bättre hygien, till exempel i hemmet, på jobbet, i skolan, på sjukhuset, på äldreboendet och på restaurangen.

Hygienveckans fokus under 2017

Under 2017 sätter arrangörerna arbetsplatsen i fokus. Hygienveckans arrangörer skriver att ”inom framförallt förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård brottas man med hög sjukfrånvaro, där den infektionsrika miljön spelar en stor roll. Ett viktigt och grundläggande steg mot hälsosammare arbetsplatser är därför att lyfta hygienfrågan”. Föreningen Rådet for Bedre Hygiejne vill visa att det går att göra skillnad för sin egen och andras hälsa med enkla medel.

I Sverige deltar 43 kommuner i kampanjen under 2017 och i Danmark har drygt 50 kommuner anmält sig. Hygienveckan är därför Europas största kampanj för hygien – och smittskydd.

Andra informationskampanjer i länet under Hygienveckan 2017

I samarbete med Länsstyrelsen tog Smittskyddseheten i Västra Götaland fram material för grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av tillfälliga boenden och vårdboenden i länet. Lerums kommuns miljöenhet lanserade materialet för bland annat kommunens Sektor stöd och omsorg, som har kommunens ansvar för sådana boenden, men även till kommunens hemkunskapslärare.

De mindre affischerna berör ämnen som att man ska tvätta händerna, byta disktrasa ofta och använda olika sorters skärbrädor till olika ändamål på både svenska och arabiska. Se affischerna under Nedladdningslista längst ner på sidan.

Lerums kommuns deltagande tidigare år

Lerums kommuns miljöenhet brukar sätta upp planscher på olika ställen i komunen, exempelvis i affärer, vid indrottsanläggningar och barnavårdscentraler. Även kommunhuset får ta del av kampanjen.

I Lerums kommun är det miljöenheten som i samarbete med nätverket HYFS (Hygiensjuksköterska i förskolan) uppmärksammar Hygienveckan. Tidigare år har kampanjen inneburit att arbeta fram affischer som sedan skickas ut till skolor, förskolor och arbetsplatser.

TvättkarHygienveckan 2012

2012 deltog kommunen på en mässa ”Bo och energi” där Miljöenheten hade en egen monter med information. Där fanns bland annat en ”tvättbjörn”, som är ett pedagogiskt verktyg som hjälper till att kontrollera hur väl man tvättat sina händer och hur väl man använt handsprit. Där var även en teckningstävling för alla barn.

 

Pennor, dekaler och foldrarHygienveckan 2013

Under 2013 fick alla förskolor som arbetade med hygienfrågan material från hygienlåda som innehåller bland annat trycksaker, pennor och handsprit.  

 

 

Hygienveckan 2014

Barn på som tittar på teckningarLerums kommun har också deltagit med en egen monter på barnfestivalen på Nääs 2014. Där fanns information, en tvättbjörn och barn kunde delta i en teckningstävling. Barnens alster ställdes sedan ut på Dergårdsgalleriet i Lerum under hela hygienveckan.

 

 

affischHygienveckan 2015

Året därpå anordnade Miljöenheten på Lerums kommun en föreläsningskväll för allmänheten. Biblioteken i Lerum har deltagit två år i rad sedan 2015 med en informationsmonter där biblioteket även tipsar om böcker inom området under just hygienveckan. 

 

Toalett i guldHygienveckan 2016

Inför 2016 anordnade Miljöenheten en skoltävling. Elever involverades genom att de kunde ge förslag på åtgärder för att få bra toaletter. För att läsa mer om det projektet klicka på Hygienveckan 2016 i länklistan under Mer information nedanför texten. Lerums kommun deltog även det året på barnfestivalen.