Bredband

Lerums kommun och Telia har skrivit på ett samarbetsavtal för att bygga ut fibernät i kommunen.

Handlingsplan och samarbetsavtal

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att godkänna en handlingsplan för bredbandsutbyggnad och ingå ett samarbetsavtal med Telia. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra kommunens bredbandsstrategi och arbete med bredbandsutbyggnaden mellan åren 2016-2018.

Kommunen och Telia kommer samarbeta kring etablering och drift av ett öppet fibernät till boende och verksamheter i Lerums kommun.

Lerums bredbandsstrategi

Lerums kommun har sedan år 2013 en bredbandsstrategi. I strategin står det att kommunen ska, underlätta tillträde till mark för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur, prioritera fiber vid bredbandsutbyggnaden och utveckla samverkansformen mellan kommunen och marknadens aktörer inom bredband. Syftet är att förverkliga den nationella ambitionen om att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 megabit per sekund år 2020.

Nedan kan du läsa handlingsplan och bredbandsstrategi för Lerums kommun i sin helhet. Här hittar du också bredbandsstrategin för hela Sverige och vanliga frågor och svar om bredband.

Framtidens nät

Mer moderna lösningar så som fiber eller mobilnät kommer på sikt ersätta delar av det gamla kopparnätet. Nu byggs därför fibernätet ut på många platser i Sverige för att möta dagens behov. Läs mer om framtidens nät här.

Utbyggnad av fibernätet

Telia (Skanova) har idag byggt ut fibernät i de flesta tätorterna i kommunen.
Sedan en tid tillbaka har Telia erbjudit fiber till hushåll öster om Stenkullen, ner mot Slätthult. Zitius, som ägs av Telia, kommer inom kort att bygga ut fibernät i Björboholm. Dem planerar även för utbyggnad i Gullringsbo, ett område mellan Jonsered och Lerum. I Norsesund planeras det också för utbyggnad och här kommer Alingsås Energi bygga ut fibernät.

Telia kommer nu i samarbete med Zitius att söka statligt bidrag för utbyggnad av fibernät i Lerums kommun. Detta gör att hushåll på landsbygden inte själva behöver bilda fiberföreningar för att få till byggnation och drift av fibernät.

En välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur ger människor möjlighet att arbeta och bo både i tätorter och på landsbygden. För närvarande är tillgången på bredband begränsad på landsbygden. Genom att generellt bygga ut bredband i kommunen kan därför skillnaderna mellan landsbygd och tätort minska.

Intresserad av fiber?

Fiber är en bredbandslösning som ger en snabb och säker anslutning till internet.

Här  kan du som bor centralt i någon av kommunens tätorter, under speciella kampanjer som Telia har för bredband se om du kan beställa fiber genom att söka på din adress.

Här kan du som bor i en villa på landsbygden och idag inte har fiber som anslutning till internet, anmäla ditt intresse för att få fiber. Fibertillalla.se ägs och drivs av Qmarket. Precis som Zitius ingår Qmarket i Telias koncern. Qmarket är Sveriges största portal för fibernät som valt en öppen struktur, alltså erbjuder flera tjänsteleverantörer för fiberanslutningen genom en kommunikationsoperatör. Via fibertillalla.se erbjuds du som villaägare möjligheten att anmäla ditt intresse för att få fiber på ett snabbt och effektivt sätt.

Kommunens bredbandssamordnare Per Hagehammar kommer att bilda intressegrupper utav de hushåll som anmält sitt intresse på fibertillalla.se samt få så många intressenter som möjligt i samma område att ansluta sig till gruppen och öka förståelsen för vikten av snabbt stabilt bredband via fiber. En stor framgångsfaktor vid utbyggnad av fibernät på landsbygden har visat sig vara lokala fiberambassadörer. Som fiberambassadör kan du hjälpa till att prata med dina grannar om varför dem också ska anmäla sitt intresse för fiber och tillsammans med kommunens bredbandssamordnare kan ni ordna informationsmöten.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om hur du anmäler ditt intresse eller hur du blir fiberambassadör kan du kontakta vår bredbandssamordnare Per Hagehammar, epost per.hagehammar@lerum.se, telefon 070-570 85 00.