Informationsmöten

Just nu finns det inga planerade informationsmöten.

 

Under maj månad anordnade bredbandssamordnare Per Hagehammar från Lerums kommun tillsammans med Telia tre informationsmöten om bredbandsutbyggnaden i kommunen. Alla tre mötena, som hölls i olika delar av kommunen var välbesökta.

9 maj – Informationsmöte i Ljungbyskolan, Gråbo

11 maj – Informationsmöte i Floda Lada, Floda

15 maj – Informationsmöte i Dergårdsteatern, Lerum