E-tjänster och blanketter

Vi erbjuder dig som invånare, företagare och förening en bättre service genom våra e-tjänster. Vissa e-tjänster kräver att du legitimerar dig med e-legitimation. Läs mer om e-legitimation här.

Du som har påbörjade e-tjänster når dem via den här länken.
Påbörjade e-tjänster

Omsorg och stöd

Avgifter och bidrag

 
Autogiro - medgivande Blankett
Bostadstillägg bostadsrätt, egen fastighet - ansökan Blankett
Bostadstillägg, hyrd bostad - ansökan Blankett
Förhöjt bostadstillägg vid förändrad hyra - ansökan Blankett
 
Bostadsanpassningsbidrag - ansökan Blankett
 
Frivilligarbete - intresseanmälan Blankett

Funktionsvariation

 
Fullmakt Blankett
LSS - ansökan Blankett
Sjuklöneersättning - ansökan Blankett

Färdtjänst

 
Färdtjänst, särskild kollektivtrafik - ansökan Blankett
Läkarutlåtande angående färdtjänst - ansökan Blankett
Riksfärdtjänst - ansökan Blankett

Parkeringstillstånd

 
Parkeringstillstånd - ansökan Blankett
Läkarintyg för parkeringstillstånd Blankett

Stöd och hjälp i hemmet

 
Boendestöd - ansökan Blankett
Dagverksamhet - ansökan Blankett
Hemtjänst - ansökan länk Blankett
Korttidsboende - ansökan Blankett
Särskilt boende - ansökan Blankett
Trygghetstelefon - ansökan Blankett
Val av utförare hemtjänsten Blankett
Växelboende - ansökan Blankett

Synpunkter

 
Vi kan bli bättre Blankett
Bygga, bo och miljö

Bygga och bo

 
Bygglov, marklov, rivningslov - ansökan Blankett
Cistern ur bruk - anmälan Blankett
Enskilt avlopp - ansökan Blankett E-tjänst
Fastighet - felanmälan   E-tjänst
Förhandsbesked - anmälan Blankett
Kommunalt vatten och avlopp - ansökan   E-tjänst
Mitt bygge   E-tjänst
Nybyggnadskarta beställning   E-tjänst
Planbesked - ansökan   E-tjänst
Radonmätning - beställ   E-tjänst
Strandskyddsdispens - ansökan Blankett E-tjänst
Tillsyn -anmälan   E-tjänst
Värmepump - anmälan av installation Blankett E-tjänst

Miljö

 
Allergisk reaktion - anmälan   E-tjänst
Efterbehandling förorenad mark Blankett
Glesare tömning av sopor - ansökan Blankett E-tjänst
Kemikalier inom vattenskyddsområde Blankett
Kompostering av latrin - ansökan Blankett
Livsmedelsanläggning - anmälan om registrering Blankett E-tjänst
Livsmedelshantering - klagomål   E-tjänst
Lokal för verksamhet, hygienlokal - anmälan Blankett
Matförgiftning - anmälan   E-tjänst
Miljöfarlig verksamhet - anmälan Blankett
Olägenhet - anmälan Blankett E-tjänst
Solarium - anmälan Blankett
Sophämtning dispens   E-tjänst
Tillståndför djurhållning - ansökan Blankett
Återvinnigskort - ansökan   E-tjänst
Trafik, vägar och resande

Felanmälan kommunala gator, vägar och fastigheter   E-tjänst
Kommun och politik

Diarium   E-tjänst
RDS Digitala skrivbordet Blankett E-tjänst
Outlook - inloggning   E-tjänst
Förtroendevald, inloggning intranät   E-tjänst
Heroma - inloggning Blankett E-tjänst
Kallelser, handlingar och protokoll   E-tjänst
Konsulter - inloggning Blankett E-tjänst
Lerumskartan   E-tjänst
Utbildning och barnomsorg

Elever och pedagoger

 
Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst
Betygswebb för pedagoger - Registrering av betyg och ämnesprov   E-tjänst
Google - lagra och dela   E-tjänst
Inläsningstjänst - Inlästa läromedel för elever   E-tjänst
Outlook för personal   E-tjänst
Rosetta Stone - (språkträning, särskilda inloggningsuppgifter krävs)   E-tjänst
Planering förskola och fritidshem   E-tjänst
Skola24 - Frånvarorapportering för pedagoger   E-tjänst
Strömmande media   E-tjänst
Studentlitteratur   E-tjänst
Vklass lärplattform   E-tjänst

Förskola och pedagogisk omsorg

 
Kontaktuppgifter   E-tjänst
Inkomstuppgift   E-tjänst
Närvaroschema   E-tjänst
Besvara platserbjudande   E-tjänst
Uppsägning av plats i förskola eller pedagogisk omsorg   E-tjänst
Autogiro - medgivande Blankett
Ansökan/byte - Förskola eller familjedaghem   E-tjänst
Omsorg vid studiedag - anmälan Blankett
Publicering av fotografi och film Blankett
Plats i förskola eller pedagogisk omsorg - ansökan   E-tjänst
Plats i omsorg på obekväm arbetstid, intyg från arbetsgivare Blankett
Plats i omsorg på obekväm arbetstid - ansökan Blankett
Plats i sommaröppen förskola - ansökan Blankett
Specialkost - intyg Blankett
Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst
Utökat tid i förskola eller pedagogisk omsorg -ansökan (gäller barn med rätt till särskilt stöd) - ansökan Blankett

Gymnasium

 
Inackordering - ansökan Blankett
Modersmål - ansökan gymnasium Blankett
Publicering av fotografi och film Blankett
Specialkost - intyg Blankett

Kulturskola

 
Kulturskolan - ansökan   E-tjänst

Skola och fritidshem

 
Kontaktuppgifter   E-tjänst
Val av skola   E-tjänst
Autogiro - medgivande Blankett
Ansökan/byte av fritidshem   E-tjänst
Byte av skola inom kommunen Blankett
Fritidshem - inkomstuppgift   E-tjänst
Fritidshem - närvaroschema   E-tjänst
Fritidshem, anmälan omsorg vid studiedag - anmälan Blankett
Fritidshem, omsorg sommaröppet - anmälan Blankett
Inflyttning plats på kommunal grundskola Blankett
Ledighet - ansökan Blankett
Modersmål - ansökan Blankett
Modersmål - återanmälan Blankett
Plats i fritidshem - ansökan   E-tjänst
Plats i fritidshem - uppsägning   E-tjänst
Publicering av fotografi och film Blankett
Skolskjuts - ansökan   E-tjänst
Specialkost - intyg Blankett
Uppsägning av plats på kommunal grundskola Blankett
Utökat tid i fritidshem -ansökan (gäller barn med rätt till särskilt stöd) Blankett
Unikum - Digital dokumentation   E-tjänst

Vuxenutbildning

 
Vuxenutbildning - ansökan   E-tjänst

Folkhögskola

 
Bidrag vid studier på folkhögskola Blankett
Uppleva och göra

Bibliotek   E-tjänst
Bokningsförfrågan lokaler Blankett
Evenemangstips   E-tjänst

Föreningar

 
Föreningsregistret uppgifter om föreningar Blankett
Investeringsbidrag, ungdomsorganisation - ansökan Blankett
Investeringsbidrag, kulturföreing - ansökan Blankett
Kommunalt aktivitetsstöd - ansökan Blankett
Lokalbidrag, ungdom - ansökan Blankett
Nävarokort 2016 Blankett
Projektbidrag, kultur - ansökan Blankett
Projektbidrag ungdomsorganisation - ansökan Blankett
Redovisning kulturprojekt Blankett
Redovisning, investeringsbidrag kulturföreningar Blankett
Startbidrag, nybildad förening - ansökan Blankett
Studieförbundsbidrag - ansökan Blankett
Utvärdering kulturprojekt Blankett
Verksamhetsbidrag kulturföreningar - ansökan Blankett
Näringsliv och arbete

Serveringstillstånd - ansökan   E-tjänst
Serveringstillstånd slutet sällskap - ansökan   E-tjänst