Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-04-27 - Beslut

 1. Avsägelser som ledamot i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 2. Avsägelse som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för år 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)
 3. Avsägelse som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Alexander Christiansson (SD) avsägelse som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Sophie Svensson (L) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till 31 december 2017.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S)
  Erik Augustsson (S)
  Marie Blomqvist (S)
  Inge Magnusson (S)
  Lars-Göran Larsson (M)
  Marcus Wahl (M)
  Arne Molander (M)
  Bengt Andersson (MP)
  Viktoria Lindberg Martinell (L)
  VAKANT (L)
  Alexander Christiansson (SD)
  Per-Olof Sundberg (C)
  Jens Abrahamsson (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Pia Jäderklint (S) ordförande
  Viktoria Lindberg Martinell (L) förste vice ordförande
  Lars-Göran Larsson (M) andre vice ordförande

  2016-02-25
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Dolores Åsells (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Alexander Christiansson (SD) till ledamot i beredningen för infrastruktur och boende för tiden till och med 31 december 2015.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jannicke Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för infrastruktur och boende.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för infrastruktur och boende för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Jannicke Stranne (SD) Henrik Larsson (C) Roland Alm (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Pia Jäderklint (S) till beredningen för infrastruktur och boendes ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Karin Poulsen (FP) till beredningen för infrastruktur och boende förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) till beredningen för infrastruktur och boendes andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: Pia Jäderklint (S) Erik Augustsson (S) Dolores Åsell (S) Inge Magnusson (S) Lars-Göran Larsson (M) Marcus Wahl (M) Angelica Därnlöf (M) Lise Augustsson (MP) Karin Poulsen (FP) Helena Gellerman (FP) Henrik Larsson (C) VAKANT(SD) Roland Alm (KD) ORDFÖRANDE Pia Jäderklint (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Karin Poulsen (FP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Lars-Göran Larsson (M)
 4. Avsägelse som ledamot och ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Ripas (M) avsägelse som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att bevilja Alexander Abenius avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Peter Norlings (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Niclas Olstedt (L) till ny ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB.

 5. Avsägelse av ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse som ledamot i Lerum Energi AB.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 6. Avsägelse av ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse sig som ledamot i Lerum Elhandel AB.Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 7. Avsägelse som ledamot och ersättare i kommunstyrelsen från 2017-04-30

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot och Oskar Ahlmans (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-04-30.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingrid Swensson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Rutger Fridholm (MP) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Ralf Dahlgren (SD) Eva Andersson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Emma Liljeberg (MP) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Jimmie Stranne (SD) Esbjörn Holmén (C) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Ripa (M) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Eva Andersson (C) Rutger Fridholm (MP) RalfDahlgren (SD) ERSÄTTARE Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Esbjörn Holmen (C) Emma Liljedahl (MP) Jimmie Stranne (SD) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) ORDFÖRANDE Dennis Jeryd (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Rutger Fridholm (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Henrik Ripa (M)
 8. Val av ny ledamot och vice ordförande i valnämnden

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars-Göran Larsson (M) som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jonas Brings (M) avsägelse från uppdraget som vice ordförande i valnämnden.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Anders Johansson (S)
  Jonas Bring (M)
  Brita Eklund (MP)
  Rigmor Andrén (L)
  Örjan Wennersten (C)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Linda Sultanovic (S)
  Arne Molander (M)
  Susanne Norling (L)
  Ralf Dahlgren (SD)
  Zsolt Szanto (V)
  Lars Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Brita Eklund (MP) ordförande
  Jonas Bring (M) vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Thomas Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden.
  2015-05-28
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Jenny Wiberg (SD) till ny ersättare i valnämnden.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till Valnämnden för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Brita Eklund (MP) till Valnämndens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jonas Bring (M) till Valnämndens vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Anders Johansson (S) Jonas Bring (M) Brita Eklund (MP) Rigmor Andrén (FP) Örjan Wennersten (C) ERSÄTTARE Linda Sultanovic (S) Arne Molander (M) Zsolt Szanto (V) Lars Borke (KD) Susanne Norling (FP) Thomas Eriksson (SD) ORDFÖRANDE Brita Eklund (MP) VICE ORDFÖRANDE Jonas Bring (M)
 9. Val av ledamot till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Frida Holzhausen (M) som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Gabriel Scavo (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Hanne Geiger (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP) ordförande
  Christopher Hansson (C) förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 32 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Victoria Lindberg Martinell (FP) Jenny Wiberg (SD) Christopher Hansson (C) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Eriksson (MP) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Hansson (C) till bildning, sysselsättning och näringslivs förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Andersson (M) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Viktoria Lindberg Martinell (FP) Christopher Hansson (C) Jenny Wiberg (SD) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) ORDFÖRANDE Daniel Eriksson (MP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Christopher Hansson (C) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Jeanette Andersson (M)
 10. Val av ny andre vice ordförande och ledamöter till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Eva Brodén (M) som andre vice ordförande i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Lars-Erik Snällman (M) och
  Magnus Svensson (M) som ledamöter i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L)
  Gunilla Lindell (KD)
  Marianne McHardy (M)
  Sara Jäderklint (S)
  Roger Johansson (S)
  Ulrika Månsson (S)
  Per Öhman (S)
  Peter Jemtfelt (M)
  Eva Brodén (M)
  VAKANT (MP)
  Rebecca Gellerman (L)
  Ann Marie Törnell (C)
  Mats Nordfält (SD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingvar Frid (L) ordförande
  Gunilla Lindell (KD) förste vice ordförande
  Marianne McHardy (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ingrid Swenssons (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Mats Nordfält (SD) till ny ledamot i Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Rydén (S) Per Öhman (S) Marianne McHardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingvar Frid (FP) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunilla Lindell (KD) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marianne Mc Hardy (M) till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldres andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Sara Jäderklint (S) Roger Patriksson (S) Carina Ryden (S) Per Öhman (S) Marianne Mc Hardy (M) Peter Jemtfelt (M) Anna Packendorff (M) Katarina Kuzmanovic (MP) Rebecca Gellerman (FP) Ingvar Frid (FP) Anne-Marie Törnell (C) Ingrid Swenson (SD) Gunilla Lindell (KD) ORDFÖRANDE Ingvar Frid (FP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gunilla Lindell (KD) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marianne Mc Hardy
 11. Val av ny andre vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)
 12. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Henrik Ripas (M) avsägelse som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  Kommunfullmäktige beslutar även att bevilja Alexander Abenius avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Peter Norlings (L) avsägelse som ersättare i styrelsen för Aspenäs Villastad.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Niclas Olstedt (L) till ny ersättare i styrelsen till Aspenäs Villastad AB.

 13. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse som ledamot i Lerum Energi AB.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Energi AB.

  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Energi AB.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Energi AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Sven Ekman (MP) Leon Johansson (FP). Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till styrelsen för Lerum Energi AB: Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja Leon Johansson (FP) till bolagsstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) till bolagsstyrelsens vice ordförande. Valen gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Sven Ekman (MP) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 14. Val av ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26
  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Sven Ekmans (MP) avsägelse sig som ledamot i Lerum Elhandel AB.Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelsen.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Lars Åkesson (MP) till ny ledamot i styrelsen för Lerum Elhandel AB

  2015-03-26
  S Kommunfullmäktige beslutar att välja den nuvarande ersättaren Lars-Gunnar Gonnardsson (C) till ny ordinarie ledamot och Lerny Hermansson (C) och Susanne Norling (FP) till nya ersättare i styrelsen för Lerum Elhandel AB.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Sven Ekman (MP) ERSÄTTARE Bengt Slättberg (S) Lillemor Rånevik (S) Annelie Eng (M) Lars-Gunnar Gonnardsson (C) ORDFÖRANDE Leon Johansson (FP) VICE ORDFÖRANDE Anna-Lena Holberg (M)
 15. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna-Lena Holberg (M) som vice ordförande i styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige att välja Lars Åkesson (MP) och Lars Gunnar Gonnardsson (C) som ledamöter i styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till styrelsen för Lerum Fjärrvärme AB: Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP) Valet gäller för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera enligt nedan: LEDAMÖTER Lena Stenmark (S) Anna-Lena Holberg (M) Leon Johansson (FP)
 16. Val av ny ledamot och ny ersättare till kommunstyrelsen från 2017-05-01

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot och Oskar Ahlmans (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen från 2017-04-30.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingrid Swensson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Rutger Fridholm (MP) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Ralf Dahlgren (SD) Eva Andersson (C) Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ersättare till kommunstyrelsen för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018: Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Emma Liljeberg (MP) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Jimmie Stranne (SD) Esbjörn Holmén (C) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Dennis Jeryd (S) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Rutger Fridholm (MP) till kommunstyrelsens förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018. Kommunfullmäktige beslutar att välja Henrik Ripa (M) till kommunstyrelsens andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2018.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Dennis Jeryd (S) Klara Martinsson (S) Olle Adolfsson (S) Henrik Ripa (M) Alexander Abenius (M) Anneli Rhedin (M) Lill Jansson (FP) Peter Norling (FP) Eva Andersson (C) Rutger Fridholm (MP) RalfDahlgren (SD) ERSÄTTARE Karolina Roughton (S) Jesper Liljedahl (S) Oskar Ahlman (M) Marita Snällman (M) Douglas Thisell (M) Nanna Siewertz Tulinius (FP) Esbjörn Holmen (C) Emma Liljedahl (MP) Jimmie Stranne (SD) Anette Holgersson (V) Christian Eberstein (KD) ORDFÖRANDE Dennis Jeryd (S) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Rutger Fridholm (MP) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Henrik Ripa (M)
 17. Anmälan av nya motioner

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning:

  • Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor, ställd av Svante Karlsson (M)
  • Motion om att öka antalet förtroendevalda revisorerna så att samtliga partier blir representerade ställd av Ralf Dahlgren (SD) och Ingrid Swenson (SD)
  • Motion om att införa etableringsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-23

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckt av Alexander Abenius (M) till kommunstyrelsen för beredning.

  Alexander Abenius (M) meddelar att följande ändring ska göras  av hans motion: texten första att-satsen efter "etableringsstöd" tas bor. Hela att-sats två stryks.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Motion om att digitalisera och förenkla inlämnandet av motioner, interpellationer och enkla frågor till kommunfullmäktiges presidium för beredning.

 18. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 19. Anmälan av nya interpellationer 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

  Handlingar:

 20. Anmälan av nya frågor

 21. Kommunstyrelsens svar över de förtroendevalda revisorers granskning av byggentreprenader

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunstyrelsens arbete med byggentreprenader. Syftet med revisorernas arbete har varit att granska om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av byggentreprenader. Revisorernas samlade bedömning är att så är fallet. Ett par förbättringsområden har emellertid identifierats. Revisorerna bedömer exempelvis att kommunstyrelse bör tydliggöra beslutanderätten kring avvikelser och omfördelning mellan projekt, att kommunstyrelsen bör säkerställa att det tas fram en definition av vad en större avvikelse är, samt att kommunstyrelsen bör uppta rutinen om igångsättningsbeslut i delegationsordningen eller annat styrdokument.

  Förvaltningen delar till stor del revisorernas bedömning. Det pågår för närvarande arbete som ligger i linje med revisorernas rekommendationer och bedömningar.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

  2016-12-15
 22. Information om de förtroendevalda revisorernas årliga granskning 2016

 23. Information om de förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2016

 24. Information om de förtroendevalda revisorernas granskning av bokslut 2016-12-31

 25. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för nämnder, beredningar och kommunstyrelsen

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att för år 2016 bevilja ansvarsfrihet för följande politiska organ samt de enskilda ledamöter som sitter i dessa:

  • Kommunstyrelsen
  • Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre
  • Beredningen för infrastruktur och boende
  • Beredningen för klimat, miljö och naturvård
  • Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
  • Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv
  • Individnämnden
  • Miljö- och byggnadsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden
  • Valberedningen
  • Beredningen för arvoden
  • Kommunfullmäktiges presidium som beredning

  Handlingar:

 26. Allmänhetens frågestund

 27. Årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  Sammanfattning:

  Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till + 47,9 mnkr.

  Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har visat bra resultat, 34 procent är ”genomförda” och 59 procent är ”påbörjat/enligt plan”, vilket bedöms som ett gott resultat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

 28. KB Hedehems årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Bolagets verksamhet och ändamål är att äga fastigheter, som hyrs ut till kommunen eller annan entreprenör som bedriver någon form av kommunal verksamhet. Lerums kommun är ensam ägare av KB Hedehem.

  Varje år ska en årsredovisning upprättas som ska behandlas av Lerums kommun i samband med kommunens årsredovisning. Årets resultat för KB Hedehem har i sin helhet överförts till kommunen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

 29. Svar på motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för att inhämta beredningens yttrande.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: • Motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD) • Motion om det nya guldet - dricksvatten, ställd av Anneli Rhedin (M) • Motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M) • Motion om HBTQ-handlingsplan för Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M) och Gabriel Scavo (M) • Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 ställd av Alexander Abenius (M) och Henrik Ripa (M) • Motion om att införa Home-Start Familjekontrakt i Lerums kommun ställd av Gunilla Lindell (KD) och Annelie Lundström (KD) • Motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)
 30. Svar på motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 31. Svar på medborgarförslag om förslag på vägnamn

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till namnberedningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänkbart inspel.

  .

 32. Svar på medborgarförslag om att samtliga över 65 år bör få halkskydd på vintern

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 33. Svar på medborgarförslag om upprustning av Floda Lada

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

 34. Svar på medborgarförslag om att skapa ett trygghetsboende i Floda

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 35. Svar på medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

   

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 36. Ensamkommande barn som får avslag på ansökan om asyl och blir åldersuppskrivna

  Beslut:

  Kommunfullmäktige rekommenderar att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

  Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

  Sammanfattning:

  Ensamkommande barn och ungdomar som får avslag på asylansökan kan samtidigt få beslut om åldersuppskrivning från Migrationsverket. En åldersuppskrivning innebär att den enskilde anses vara 18 år eller äldre och Migrationsverket anser att den enskilde är vuxen. Avslag på asyl och åldersuppskrivning kan överklagas. Kommunen behöver inte följa Migrationsverkets beslut. Kommunen har möjlighet att göra en egen bedömning men saknar metoder för åldersbedömning. Förvaltningens uppfattning är att den enskildes rättssäkerhet inte kan säkerställas om kommunen skulle göra åldersbedömningar. Utifrån detta beslutade förvaltningen att den enskilde i nuläget får stanna kvar i nuvarande boendeform som beviljats av Lerums kommun. När förvaltningen tog beslutet i mitten av december 2016 var det ett fåtal individer som fått beslut från Migrationsverket. I nuläget är det totalt 17 personer.

  För närvarande bedöms kostnaderna uppgår till cirka 700 – 800 tkr per månad för de 17 individer som har boende och omsorg beviljad av Lerums kommun. Utifrån nuvarande rättspraxis kommer staten inte ersätta kommunen för kostnader vid kvarboende. Det blir därmed ett ekonomiskt risktagande för kommunen. Förvaltningens förslag till beslut i Kommunstyrelsen den 8 februari 2017 var att hänvisa individerna till Migrationsverket.

  Det har framkommit att kommuner i Sverige förhåller sig olika vid besked om åldersuppskrivningar och avslag. En del hänvisar till att det är Migrationsverkets ansvar och sänder den unge till Migrationsverket medan andra låter den unge bo kvar i kommunen i avvaktan på att beslutet vunnit laga kraft. Vid kontakt med Migrationsdomstolen i Göteborg har framkommit att handläggningstid för överklagan är mellan 8 – 10 månader.

  Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste sammanträde den 8 februari 2017 att återremittera ärendet till förvaltningen.

  Kommunstyrelsen beslutade att vid sammanträdet den 8 mars att återremittera ännu en gång för att förvaltningen skulle ta fram ett juridiskt hållbart beslut utifrån majoritetens önskemål.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommenderar att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

  Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska särredovisa ekonomin för hantering av ensamkommande unga.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommenderar att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

  Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

  Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska särredovisa ekonomin för hantering av ensamkommande unga.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till förvaltningen för att ta fram ett juridiskt hållbart beslut utifrån majoritetens önskemål.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att få svar på följande

  • Hur ser åldersstrukturen ut för samtliga ensamkommande ungdomar, som flyttat till kommunen?
  • Att förvaltningen gör ett antagande om hur många ungdomar som beräknas bli uppskrivna i ålder under det kommande året.
  • Att framställa vad som är fasta och rörliga kostnader i dygns eller månadspriset.
  • Återkomma med alternativa former av boendelösningar, till lägre kostnad än de boenden som finns idag.
  • Göra en bedömning av hur det nya lagrådsförslaget kan komma att påverka verksamheten inklusive kostnader med ensamkommande ungdomar i Lerums kommun.
 37. Kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017.

  Sammanfattning:

  Förvaltningen föreslår att ett kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade (KBF) införs. KBF syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl. KBF lämnas efter årlig ansökan och individuell prövning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 38. Riktlinje för hyressättning för särskilt boende

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden.

  Vidare beslutar kommunfullmäktige om stegvis införande av höjda hyror.

  Sammanfattning:

  Lerums kommun har idag en modell för hyressättning för särskilda boenden som utgår från ett fast kvadratmeterpris. Förvaltningen vill med förslaget införa en hyressättningsmodell som utgår från lägenheternas bruksvärde. Med bruksvärde avses vad en lägenhet med hänsyn till beskaffenhet, förmåner samt övriga faktorer kan anses vara värd i förhållande till likvärdiga lägenheter. Förvaltningen har tillsammans med hyresgästföreningen genomfört en bruksvärdesinventering. Lerums kommun har en förhandlingsordning med hyresgästföreningen vilket medger kollektiva förhandlingar om hyror.

  Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra. Förvaltningen föreslår att införande av höjda hyror, i de fall höjningarna överstiger 200 kronor per månad, sker vid tre tillfällen. Övriga hyresförändringar föreslås genomföras 2017-09-01.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror.

  Paragraferna förklaras omedelbart justerade.

 39. Justerad taxa för badanläggningen i Parasollen, Gråbo

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma. Taxa ska gälla från och med 2017-01-01.

  Sammanfattning:

  Hyrorna för badanläggningen i Parasollen justerades inför 2016 och hade då legat oförändrade sedan 2008. Uppräkningen gjordes schablonmässigt utifrån beräknade ökade driftskostnader. Taxan för gruppbokning taxa 2 höjdes från 635 kr till 800 kr. Denna taxa omfattar företag och andra kommersiella kunder samt privata bokningar.

  Nuvarande taxenivå motiverades av höjd driftskostnad på grund av ändrade driftsformer. Förvaltningen har nu gjort en marknadsundersökning och funnit att taxan ur det perspektivet ligger för högt. Bedömningen görs utifrån anläggningens beskaffenhet och i jämförelse med andra anläggningar i närliggande kommuner. Förslaget är därför att sänka hyrestaxan avseende gruppbokningar taxa 2, till 600 kr/timma till att gälla retroaktivt från och med 2017-01-01. De ekonomiska konsekvenserna av den förändrade taxan hanteras inom Sektor lärandes budgetram.

  Övriga taxor föreslås ligga oförändrade.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma. Taxa ska gälla från och med 2017-01-01.

 40. Reviderat förslag till kopieringstaxa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige fastställde i december en ny kopieringstaxa för Lerums kommun. Taxa har tillämpats i olika grad inom skilda delar av kommunen och har dessutom varit varierande i kostnad mellan olika sektorer. Kommunens kopieringstaxa är därför behov av en revidering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny kopieringstaxa. I korthet innebär förslaget att avgifterna blir mer enhetliga i samtliga delar av kommunen och att taxan även blir anpassad till digital utlämning av allmänna handlingar.

  I förslaget finns även avgifter för kopiering och utskrift av annat material än allmän handling vilket ger taxan ett utökat tillämpningsområde samt att möjligheten att få kopia av allmän handling till viss media har tagits bort.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till kopieringstaxa.

 41. Nytt reglemente för revisorerna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Sammanfattning:

  Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker vanligtvis genom att kommunfullmäktige antar ett revisionsreglemente. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt.

  Revisorernas oberoende gentemot de som de granskar är av stor vikt för att revisionen som demokratiskt granskningsorgan ska fungera ändamålsenligt. Därför begränsar sig förvaltningens beredning av ärendet till att bedöma laglighet och ekonomi. Förvaltningen har inga synpunkter på dessa områden.

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

 42. Revidering av bolagsordning för Aspenäs Villastad

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till reviderad bolagsordning för Aspenäs Villastad AB.

  Sammanfattning:

  Bolagsverket har uppmärksammat Aspenäs Villastad AB på att den bolagsordning som kommunfullmäktige och bolagets stämma fastslog under år 2016 inte uppfyller lagkraven på en enskilda punkt. Enligt aktiebolagslagen ska det i bolagsordningen framgå hur kallelsen ska skickas, det vill säga om det ska genom e-postmeddelande, per post eller med rekommenderad post. Med anledning av att kallelsesätt inte framgår godtar bolagsverket inte bolagsordningen. En effekt är att bolagsverket inte godtar inrapporteringen av styrelsen, firmateckningsrätten och verkställande direktör. Det påverkar i sin tur bolagets möjligheter att göra affärer och transaktioner.

  För att komma till bukt med problemet behöver bolagsordningen kompletteras med en kort text om hur kallelsen ska skickas ut. Förslaget är att kallelse sker genom e-postmeddelande.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till reviderad bolagsordning för Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det lämnats över till förvaltningen som ett inspel i den fortsatta verksamhetsutvecklingen.
  2016-09-07
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Aspenäs Villastad AB genomför namnändring i samråd med bolagsverket och ändring av verksamhetsinriktning enligt föreslagen bolagsordning samt att: Godkänna bolagsordning för Aspenäs Villastad AB Godkänna ägardirektiv för Aspenäs Villastad AB Besluta om ett ovillkorat ägartillskott till Aspenäs Villastad AB uppgående till 4 900 000 kr att tillföras bolagets egna kapital. Finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget för år 2016 med motsvarande belopp. Till styrelse utse ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt utse ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott som suppleanter, med ändringen att Mona Johansson (L) ersätter Lill Jansson (L) som ledamot och att Esbjörn Holmén (C) ersätter Eva Andersson (C) som ersättare Till styrelsens ordförande utses ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och till vice ordförande utses vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Till lekmannarevisorer utse Kai Bengtsson (M) som ordinarie och Eva Stigsdotter (MP) som suppleant. Utse kommunstyrelsens ordförande som ombud och kommunstyrelsens andre vice ordförande som ersättare till bolagsstämman för Aspenäs Villastad AB. Föreslå bolaget att utse Peter Lönn som verkställande direktör för bolaget Såsom för egen skuld ingå borgen för Aspenäs Villastad AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Fastställa borgensavgift för Aspenäs Villastad AB till 0,40 procentenheter Bevilja Aspenäs Villastad AB en intern checkkredit uppgående till 30 000 000 kr
  2016-08-24
  Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2016.
 43. Aktualisering av styrdokument inför solnedgångsdatum som beslutas av kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att aktualisera styrdokument listade i bilaga 1.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen fastställde 17 juni 2015 på uppdrag av kommunfullmäktige den 31 mars 2017 som solnedgångsdatum för styrdokument i Lerums kommun. Innebörden i beslutet är att styrdokument som inte aktualiserats eller reviderats vid tidpunkten detta datum upphör att gälla. Förvaltningen har därför sett över styrdokumenten i Lerums kommun och funnit att de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige och som listas i bilaga 1 i sin nuvarande form ska aktualiseras och därmed fortsätta gälla.

  I arbetet med styrdokumenten i kommunen har förvaltningen funnit styrdokument som kan låtas upphöra i och med solnedgångsdatum. Följande dokument kan upphöra med solnedgångsdatum:

  Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016.

  Förvaltningen har efter återremittering av ärendet beslutat att även aktualisera styrdokumenten Trafikplan och Naturvårdsprogram. Upphandlingspolicyn är tillagd till lista över styrdokument som ska aktualiseras.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att aktualisera styrdokument listade i bilaga 1.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få svar på vad som gäller i glappen mellan nedanstående styrdokument och nya styrdokument som håller på att skapas.

  • Naturvårdsprogram – Ett nytt program ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Trafikplan – Ny plan ska tas fram vid ett senare tillfälle
  • Regler för vårdnadsbidrag – Det kommunala vårdnadsbidraget upphör
 44. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 år 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 4 rapporterat totalt 45 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 26 ärenden har tidigare rapporterats och 19 är nya ärenden. 13 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 14 flickor/kvinnor och 29 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporterna till handlingarna.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
 45. Val av ny andre vice ordförande för beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Thomas Jeryd (M), Marie Sjödin (M) och Mats Sjöbloms (SD) avsägelser som ledamöter i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C)
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S)
  Marie Andersson Sjödin (M)
  Mikael Rånevik (S)
  Mervi Helles (S)
  Erik Larsson (S)
  Ulf Utgård (M)
  Thomas Jeryd (M)
  Lise Augustsson (MP)
  Stefan Larsson (L)
  Mats Sjöholm (SD)
  Cecilia Bolle (C)
  Katrin Elfstrand Trigueros (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Ingela Gyllesten (C) ordförande
  Gun-Britt Delsvik Svensson (S) förste vice ordförande
  Marie Andersson Sjödin (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-10-22
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2015-01-29
  Kommunfullmäktige beslutar att för tiden till den 31 december 2015 välja Katrin Elfstrand Trigueros (KD) till ledamot i beredningen för kultur, fritid och folkhälsa.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Mats Rydström (SD) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Cecilia Hellström (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Ingela Gyllesten (C) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gun-Britt Delsvik Svensson (S) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Marie Andersson Sjödin (M) till beredningen för kultur, fritid och folkhälsas andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Gun-Britt Delsvik Svensson (S) Patrik Johansson (S) Mervi Helles (S) Erik Larsson (S) Marie Andersson Sjödin (M) Ulf Utgård (M) Thomas Jeryd (M) Märta Elf (MP) Stefan Larsson (FP) Ingela Gyllesten (C) Emma Tellblom (C) Mats Rydström (SD) Cecilia Hellström (KD) ORDFÖRANDE Ingela Gyllesten (C) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Gun-Britt Delsvik Svensson (S) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Marie Andersson Sjödin (M)