Kallelser, handlingar och protokoll

I kalendern längre ner på sidan finns kallelser, beslutsunderlag (handlingar) och mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Hittar du inte det du söker, kontakta kommunens diarium via e-post lerums.kommun@lerum.se eller medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>

Får hela kalendern inte plats på skärmen?

Använder du en surfplatta eller en smartphone och inte ser hela kalendervyn?
Då kan du flytta kalendervyn genom att hålla ditt finger i kalendern och dra den i sidled.
Om du har problem med att ladda ner protokollen, använd Internet explorer istället för Chrome.

Tekniskt problem med protokoll 2016-10-05 och 2016-11-09

På grund av ett tekniskt problem visas inte protokollet från kommunstyrelsen 2016-10-05 i tabellen. Du hittar istället det protokollet via den här länken (pdf-fil, öppnas i nytt fönster i webbläsaren)
2016-11-09 visas inte alla beslut och sammanfattningar under kalendariumtabellen. För att få rätt information se protokollet som går att ladda ned i PDF längre ned på sidan. 

 

Kalendarium

Förklaring

Tabellen visar vilka nämnder och styrelser som har sammanträden och vilka datum sammanträdena hålls. Klickar man på datumet hittar man kallelser, handlingar till ärendena och när mötet är avslutat finns även protokollet där

Instanser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunstyrelsen

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

-

-

Kommunfullmäktige

-

-

-

Beredningen för infrastruktur och boende

-

 • 18

-

-

-

-

Beredningen för klimat, miljö och naturvård
 • 4

-

-

 • 23

 • 6

 • 4

 • 8

 • 8

 • 6

Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa

-

-

-

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

-

-

-

 • 5

 • 5

 • 7

 • 7

Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

-

-

-

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens lärandeutskott

-

-

-

-

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

-

-

-

-

Valt möte

Datum

- Genomförda möten

Datum

- Planerade möten

Kommunfullmäktige, 2017-05-18 - Beslut

 1. Avsägelser som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot och Marianne McHardys (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot och en ny ersättare för Moderaterna.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Anneli Rhedins (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera Mats Furbackens (L) bortgång.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Annelie Engs (M) och Lise Augustssons (MP) avsägelser som ledamöter i kommunfullmäktige.

  Kommunfullmäktige beslutar även att notera att ersättaren Mats Furbackens (L) har avlidit.

  Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen utser en ny ledamot för Moderaterna, Miljöpartiet samt ny ersättare för Liberalerna.

  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Cecilia Hellströms (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Kristdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ralph Rosenlunds (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Soheil Jafar Sabonchis (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Vänsterpartiet.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Annelie Björkdahls (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare utses för Socialdemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kai Bengtssons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Moderaterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Jimmie Strannes (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Sverigedemokraterna.
  2014-12-18
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Mikael Dockereds (FP) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning av rösterna för Folkpartiet.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Per Klarins (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Eva Bratts (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Camilla Sundbergs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
  2014-10-30
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lars Åkessons (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Miljöpartiet för återstoden av mandatperioden.
 2. Avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Gabriel Scavos (M) avsägelse som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att välja Frida Holzhausen (M) som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP), ordförande
  Christopher Hansson (C), förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M), andre vice ordförande
  Paul Weis (S)
  Eiwor Eriksson (S)
  Leif Klintbäck (S)
  Gabriel Scavo (M)
  VAKANT (M)
  Stig Wallin (MP)
  Irene Winnhed Hjeltman (L)
  Hanne Geiger (SD)
  Ulla-Britt Caping Salas (V)
  Anita Borke (KD)

  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande presidium från 1 januari 2017 till 31 december 2017:

  Daniel Eriksson (MP) ordförande
  Christopher Hansson (C) förste vice ordförande
  Jeanette Andersson (M) andre vice ordförande

  2015-11-19
  SKRIV BESLUT HÄR
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Patrik Benjaminssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv.
  2015-09-24
  Kommunfullmäktige beslutar att välja Leif Klintbäck (S) till ny ledamot i beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden till 32 december 2015.
  2014-11-27
  Kommunfullmäktige beslutar att välja följande ledamöter till beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015: Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Victoria Lindberg Martinell (FP) Jenny Wiberg (SD) Christopher Hansson (C) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Eriksson (MP) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Christopher Hansson (C) till bildning, sysselsättning och näringslivs förste vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. Kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette Andersson (M) till beredningen för bildning, sysselsättning och näringslivs andre vice ordförande för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015.
  2014-11-26
  Valberedningen beslutar att nominera nedanstående: LEDAMÖTER Steve Norrman (S) Eiwor Eriksson (S) Patrik Benjaminsson (S) Jeanette Andersson (M) Gabriel Scavo (M) Viktor Lundblad (M) Daniel Eriksson (MP) Amanda Andersson (MP) Viktoria Lindberg Martinell (FP) Christopher Hansson (C) Jenny Wiberg (SD) Ulla-Britt Caping Salas (V) Anita Borke (KD) ORDFÖRANDE Daniel Eriksson (MP) FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE Christopher Hansson (C) ANDRE VICE ORDFÖRANDE Jeanette Andersson (M)
 3. Anmälan av nya motioner

 4. Anmälan av nya medborgarförslag

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över Medborgarförslag om att bygga barnvagnsskjul till kommunstyrelsen för beredning.

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av inspektionsavgift
  • Medborgarförslag om de planerade byggnaderna vid Herrgårdsbacken
  • Medborgarförslag om mobila klassrum
  • Medborgarförslag om seniorläger

  Medborgarförslag om askkoppar till Gråbo torg

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  2017-01-26

  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om tillskapandet av Landsfiskal Rehns väg i Lerum

  • Medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

 5. Anmälan av nya interpellationer 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas:

  • Interpellation om kommunens nya dyra cykelboxar, inlämnad av Alexander Abenius (M)
  • Interpellation om uppföljning av pensionärsbusskorten ställd av Gunilla Lindell (KD)

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

 6. Anmälan av nya frågor

 7. Visionsrapport 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera Visionsrapport 2016.

   

  Sammanfattning:

  Visionsrapporten syftar till att ge en nulägesbild och fungera som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Tidigare visionsrapporter har fokuserat på den ekologiska dimensionen. Årets visionsrapport har utvecklats till att även innehålla statistik som belyser socialt hållbar utveckling. Förvaltningsledningen vill använda rapporten mer systematiskt och bredda användningen av den. Förvaltningen bedömer att det behöver tas fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi. Förvaltningen planerar återkomma till Kommunstyrelsen med förslag och underlag i augusti 2017.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Visionsrapport 2016 till Kommunfullmäktige för information.

  Kommunstyrelsen beslutar att Visionsrapport 2016 lyfts in i budgetprocess 2018.

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till konkretiseringar av åtgärder för fortsatt utveckling mot Vision 2025 samt ett underlag till beslut om uppdaterad visionsstrategi.

  Kommunstyrelsen beslutar slutligen att förvaltningen får i uppdrag att samverka med de beredningar som har uppdrag som berör den ekologiska och sociala hållbarheten.

 8. Presentation av rapport från Beredningen för klimat, miljö och naturvård

 9. Presentation av delrapport från Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

 10. Svar på motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-02-08

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse motionen besvarad.

  2015-10-14
  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att yttra sig över motionen.
  2015-04-15
  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över motionen till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för att inhämta beredningens yttrande.
  2015-03-26
  Kommunfullmäktige beslutar att lämna över följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: • Motion om rehab-bassägen i Gråbo ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion om kyrkliga skolavslutningar ställd av Ralf Dahlgren (SD) • Motion angående energitjuvar ställd av Ingrid Swenson (SD) • Motion om det nya guldet - dricksvatten, ställd av Anneli Rhedin (M) • Motion om utmärkelser till idrottsprestationer ställd av Alexander Abenius (M) • Motion om HBTQ-handlingsplan för Lerums kommun ställd av Alexander Abenius (M) och Gabriel Scavo (M) • Motion om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 ställd av Alexander Abenius (M) och Henrik Ripa (M) • Motion om att införa Home-Start Familjekontrakt i Lerums kommun ställd av Gunilla Lindell (KD) och Annelie Lundström (KD) • Motion om familjecentraler i Lerums kommun ställd av Annelie Lundström (KD) och Gunilla Lindell (KD)
 11. Svar på motion om att införa etableringsbostadsmodellen i Lerums kommun väckts av Alexander Abenius (M)

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 12. Svar på medborgarförslag om att tillåta eldning av trädgårdsavfall

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-05

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

 13. Svar på medborgarförslag om upprustning av Floda Lada

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förvaltningen uppdragits att se till att Floda Lada blir en funktionell mötesplats för föreningslivet i Floda och se över behovet av en upprustning.

 14. Svar på medborgarförslag om förslag på vägnamn

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänkbart inspel.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till namnberedningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till namnberedningen som ett tänkbart inspel.

  .

 15. Svar på medborgarförslag om att samtliga över 65 år bör få halkskydd på vintern

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 16. Svar på medborgarförslag om att skapa ett trygghetsboende i Floda

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 17. Svar på medborgarförslag om en utredning av en alternativ hantering av hästgödsel

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

   

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  Förslag under sammanträdet

  Ordförande Lennart Wassenius (C) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.


  Beslutsgång

  Kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.

   

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över medborgarförslaget till förvaltningen som ett tänktbart inspel i framtida utvecklingsarbete.

  Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att det är överlämnat till förvaltningen som ett tänkbart inspel.

 18. Kommunstyrelsens svar över de förtroendevalda revisorernas granskning av förebyggande arbete och skyddet mot ekonomiska oegentligheter

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

  Sammanfattning:

  EY har på uppdrag av de förtroendevalda genomfört en granskning av intern styrning och kontroll avseende ekonomiska oegentligheter. Syftet med granskningen var att övergripande granska hur kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern styrning och kontroll av det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

  Den samlade bedömningen är att den interna styrningen och kontrollen avseende skyddet mot oegentligheter är bristfällig. Revisorerna anser att kommunstyrelsen behöver ett kommungemensamt arbetssätt för att fortlöpande identifiera risker kopplade till oegentligheter. De anser även att kommunstyrelsen behöver arbeta med utbildningar, framtagande av nya riktlinjer och policys samt kommunikation av dessa. Dessutom anser de att kommunstyrelsen behöver tydliggöra och kommunicera vart anställda och andra kan rapportera oegentligheter.

  Förvaltningen delar revisorernas bedömning och finner det angeläget att arbeta vidare med frågan. Bedömningen är att det är viktigt att ta sig an problemet ur ett helhetsperspektiv. Därför kommer en tillfällig arbetsgrupp att bildas i kommunen. Arbetsgruppen kommer att utifrån granskningsrapporten ta fram förslag på hur kommunen kan stärka sitt arbete med att motverka oegentligheter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.

 19. Årsredovisning 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  Sammanfattning:

  Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till + 47,9 mnkr.

  Arbetet med att nå uppställda mål och uppdrag för verksamheten har visat bra resultat, 34 procent är ”genomförda” och 59 procent är ”påbörjat/enligt plan”, vilket bedöms som ett gott resultat.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar om en minoritetsåteremiss för Årsredovisning 2016 med följande motivering:

  Den ekonomiska redovisningen inte ger en korrekt bild av kommunens ekonomi då inkomsten i form av statsbidraget för nyanlända varken redovisats korrekt under 2016, eller enligt SKL och RKR:s rekommendationer, och därför bör den justeras.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016.

 20. Reviderad Näringslivsstrategi för Lerums kommun

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade näringlivsstrategin för Lerums Kommun.

  Sammanfattning:

  I januari 2012 antogs en ny näringslivsstrategi för Lerums kommun av kommunfullmäktige. Den strategin var framarbetad av beredningen för Näringsliv och turism under 2011. Beredningen genomförde under 2011 en rad aktiviteter som tillsammans ledde fram till en näringslivsstrategi för Lerums kommun. Det var bland annat medborgardialog med fokus på näringslivsklimatet, företagsbesök, kommunbesök, skolkontakter, omvärldsbevakning, omvärldsanalys och näringslivspolitisk debatt i kommunfullmäktige.

  Under 2016 fram till kvartal 1 2017 har en revidering gjorts av denna strategi genom ett arbete av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Kommunens näringslivsråd består av kommunalråden, en representant ifrån beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv, ordförandena i kommunens olika företagarföreningar, en representant ifrån organisationen Fastighetsägarna samt berörda tjänstemän.

  Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre pusselbitar det vill säga inflytande, kreativitet och hållbarhet.

  Mätbara mål kommer istället att preciseras i näringslivsenhetens verksamhetsplan med tillhörande aktivitetsplan för varje år för att tydliggöra och uppfylla strategin.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringlivsstrategin för Lerums Kommun.

 21. Uppdatering av modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

  Beslut:

  KKommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  Sammanfattning:

  Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Mål för nyckeltal har bestämts med utgångspunkt från gruppen Sveriges samtliga kommuner och belysande och kompletterande jämförelse har skett med utgångspunkt från kommungrupperna Göteborgsregionen och gruppen förortskommuner till storstäder.

  En översyn av modellen har gjort där nyckeltal, grupper och analysmetod har diskuterats. Synpunkter har framförts att jämförelsegruppen Sveriges samtliga kommuner inte är optimal, utan grupperna Göteborgsregionen eller Sveriges förorter till storstäder är mer lämpade att fungera som jämförelsegrupper för målangivelse. Lerums kommun har betydligt mer gemensamt med dessa två grupper än med Sveriges kommuner som helhet. Istället för att Lerums kommun skall tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern skall vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i regionen.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-05-10

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-04-12

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

 22. Nytt reglemente för revisorerna

  Beslut:

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  Sammanfattning:

  Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen. Det sker vanligtvis genom att kommunfullmäktige antar ett revisionsreglemente. Reglementet lägger fast ramarna för revisionens organisation, förutsättningar och arbetssätt.

  Revisorernas oberoende gentemot de som de granskar är av stor vikt för att revisionen som demokratiskt granskningsorgan ska fungera ändamålsenligt. Därför begränsar sig förvaltningens beredning av ärendet till att bedöma laglighet och ekonomi. Förvaltningen har inga synpunkter på dessa områden.

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

   

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen beslutar att lämna över ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.

 23. Uppföljning av beredningsrapporter, våren 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen två gånger per år ska följa upp arbetet med att verkställa kommunfullmäktiges antagna beredningsrapporter. Förvaltningen har följt upp de 19 beredningsrapporter som har antagits av kommunfullmäktige mellan 2010 och 2016. Två stycken av de 19 beredningsrapporterna är nya från 2016 och tas med i uppföljningen för första gången.

  En generell slutsats av uppföljningen är att arbetet med att verkställa beredningsrapporterna varierar från rapport till rapport. Vissa beredningsrapporter har lett till åtgärder och insatser, medan andra rapporter inte har arbetats vidare med. Delar av det som beredningarna har föreslagit ligger dock nära det ordinarie arbete som förvaltningen bedriver.

  De flesta beredningsrapporter följs inte upp direkt genom särskilda uppföljningar men däremot ligger många mål och uppdrag i beredningsrapporterna i linje med verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen beslutade även i december 2015 att de beredningsrapporter som antagits mellan 2010 och 2015 ska utgöra underlag för arbetet med förslag till budget 2017 i syfte att göra rapporterna till en del av den ordinarie styrkedjan. Förvaltningen lämnande utifrån detta förslag på prioriteringar och åtgärder kopplade till antagna beredningsrapporter.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar notera informationen.

 24. Reviderat förslag till kopieringstaxa

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  Sammanfattning:

  Kommunfullmäktige fastställde i december en ny kopieringstaxa för Lerums kommun. Taxa har tillämpats i olika grad inom skilda delar av kommunen och har dessutom varit varierande i kostnad mellan olika sektorer. Kommunens kopieringstaxa är därför behov av en revidering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny kopieringstaxa. I korthet innebär förslaget att avgifterna blir mer enhetliga i samtliga delar av kommunen och att taxan även blir anpassad till digital utlämning av allmänna handlingar.

  I förslaget finns även avgifter för kopiering och utskrift av annat material än allmän handling vilket ger taxan ett utökat tillämpningsområde samt att möjligheten att få kopia av allmän handling till viss media har tagits bort.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till kopieringstaxa.

  2017-01-18

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till kopieringstaxa.

 25. Motionsläget april 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka motioner som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom ett år från när den väcktes får kommunfullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.

  Den 5 april 2017 fanns 12 väckta motioner som kommunfullmäktige ännu inte hade fattat beslut om. Av de 16 motioner som låg för handläggning i oktober 2016 har 9 avslutats.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 26. Medborgarförslagsläget april 2017

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen.

  Sammanfattning:

  Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa för kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som ännu inte är slutbehandlade. Om beredningen av ett medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från när det väcktes får kommunfullmäktige avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.

  Den 5 april 2017 fanns 11 i kommunfullmäktige väckta medborgarförslag som kommunfullmäktige ännu inte hade fattat slutgiltigt beslut om. Av de 15 medborgarförslag som låg för handläggning i oktober 2016 har 7 avslutats.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta notera informationen.

 27. Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 år 2016

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

   

  Sammanfattning:

  Kommunen har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skyldigheten att rapportera avser även ej verkställda domar. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

  Myndighetsavdelningen, Sektor Stöd och omsorg, har för kvartal 4 rapporterat totalt 45 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader till IVO. Bland dessa finns 13 avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. 26 ärenden har tidigare rapporterats och 19 är nya ärenden. 13 beslut har verkställts eller avslutats under kvartalet. Besluten avser 14 flickor/kvinnor och 29 pojkar/män*.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-27

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  2017-03-08

  Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Vidare beslutar kommunstyrelsen att översända rapporten till revisorerna.

  2016-12-15

  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporterna till handlingarna.

  2016-11-23

  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.

  Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.

  2016-11-23
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
  2016-09-29
  Kommunfullmäktige beslutar att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna.
  2016-06-15
  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera uppföljningen och lägga rapporten till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutar vidare att översända rapporten till revisorerna.
 28. Överlåtelse av fastigheten Östad 12:57 till AVAB

  Beslut:

  Kommunfullmäktige beslutar godkänna köpeavtalet avseende fastigheten Östad 12:57.

  Sammanfattning:

  Kommunen har förvärvat fastigheten Östad 12:57 varpå det finns en byggnad med bostadslägenheter. Total byggnadsarea är 315 kvadratmeter som fördelar sig på fem stycken tvårumslägenheter. Fastigheten har förvärvats med syfte att kunna erbjuda bostäder till nyanlända, det vill säga personer som har fått uppehållstillstånd och, i enlighet med lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, har anvisats till kommunen.

  Kommunens helägda kommunala bostadsaktiebolag AB Aspenäs Villastad önskar nu förvärva fastigheten Östad 12:57 och kommunen önskar överlåta den till bolaget.

  Handlingar:

  Tidigare beslut i ärendet:

  2017-04-19

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna köpekontraktet avseende fastigheten Östad 12:57.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

  2017-03-15

  Kommunstyrelsen beslutar överlåta fyra stycken villavagnar uppställda på fastigheten Torp 2:80 till en kostnad om 3 750 000 kronor, fem stycken villavagnar uppställda på fastigheten Östad 12:52 till en kostnad om 4 200 000 kronor samt sex stycken villavagnar med identifikationsnummer VN4016001, VN4016002, VN4016006, VN4016008, VN4016009 och VN4016014 till en kostnad av 3 630 000 kronor till Aspenäs Villastad AB.

  Paragrafen förklaras omedelbart justerad.