Vad gör en kommun?

Vad gör en förvaltning?
En förvaltning arbetar med att de beslut
som politikerna fattar blir verklighet.
Personalen som arbetar på en förvaltning
är inte politiker utan vanliga anställda
som arbetar med de dagliga frågorna
i till exempel skolan, äldreomsorgen
eller på biblioteket.

Kommundirektören har ansvar för alla
som är anställda i kommunen
och det arbete de gör.
Lerum är den första kommun i Sverige
som har 2 kommundirektörer
som delar på arbetet.
Den ena kommundirektören heter Gunnel Lorentzon
och hennes telefonnummer är 0302 – 52 12 37.
Den andre kommundirektören heter Håkan Pettersson
och hans telefonnummer är 0302 – 52 12 28.

Vill du ta kontakt med någon
som arbetar i Lerums kommun?
Om du vet vad personen heter kan du skicka e-post till den personen.
Alla som arbetar i Lerums kommun
har e-postadresser som ser ut så här:
fornamn.efternamn@lerum.se
Personal på förskolor, grundskolor, gymnasiet och vuxenutbildningen
har e-postadresser som ser ut så här:
fornamn.efternamn@utbildning.lerum.se
Du kan också ringa till vår växel på telefonnummer 0302 – 52 10 00.