Kontakta gärna dina politiker!

Adress, telefonnummer och e-postadress hittar du
under namnet på varje nämnd.

I Lerum finns 2 kommunalråd som arbetar heltid,
Anna-Lena Holberg, moderaterna
och Dennis Jeryd, socialdemokraterna.
De arbetar i kommunhuset vid Bagges Torg.
De andra politikerna i kommunen
är fritidspolitiker.
Det betyder att de har ett annat jobb eller studerar
och arbetar med politik på sin fritid.
Därför är det lättast att kontakta dem på kvällarna.

Vad gör en nämnd och en förvaltning?

I en nämnd sitter politiker som kommunfullmäktige
har valt ut.

De har sammanträden ungefär en gång i månaden.
Nämnden arbetar med att det som kommunfullmäktige
har bestämt om och planerat
blir verklighet för den verksamhet som nämnden sköter.

Kommunen har en förvaltning
som gör det arbete som nämnderna bestämmer om.
I förvaltningen arbetar personal i till exempel
skolan, äldreomsorgen eller på biblioteket
så att det blir som nämnden
och kommunfullmäktige har bestämt.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktige har öppna sammanträden.
Det betyder att du kan komma dit
och höra vad politikerna pratar om och bestämmer.

Att få betalt

Alla ska kunna arbeta med politik
utan att förlora pengar för att de gör det.
Därför får politiker pengar för den tid
som de arbetar med politik.

De får pengar för den tid när de inte kan vara
på sitt arbete och inte får lön.
De får pengar för den tid som de är i sammanträde.
Ordförande och vice ordförande får också
pengar för att de använder mycket tid till
att planera nämndens arbete.

Vad har politikerna bestämt?

Om du vill veta vad politikernai en nämnd har bestämt,
kan du kontakta medborgarkontoret
som heter KomIn.
De har telefonnummer 0302- 52 20 00.