Nyhetsarkiv

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

Sommartider den 20 juni − 14 augusti:

Måndag 8−17

Tisdag−torsdag 8−16

Fredag 8−15

 1. Vägledning till Miljödiplomering

  Publiceringsdatum: 2017-08-17 Hösten 2017 bjuder Lerums kommun tillsammans med SmåföretagsAkademin in till en utbildning som förbereder din verksamhet att bli miljödiplomerat. Anmäl dig och din verksamhet senast den 21 augusti. Genom utbildningen bereds din verksamhet inför miljödiplomering. Den är anpassad för små och medelstora företag och vänder sig till dig som är företagare eller…

 2. Flicka på bro Foto av: Pixabay.com

  Start för Lerums grundskola och förskoleklass höstterminen 2017

  Publiceringsdatum: 2017-08-16 Eleverna börjar läsåret 2017/18 måndagen den 21 augusti 2017. Här nedan ser du vilka tider som gäller på respektive skola. Område Lerum Almekärrsskolan F-klass kl 08.10 år 1-5 08.10 Aspenässkolan F-klass 08.20 år 1-5 08.20 Hulanskolan F-klass 08.10 år 1-5 08.10 Knappekullaskolan F-klass 08.10 år 1-5 08.10 Grundsärskolan 08.10 Stenkulan F-klass 08.30 år 1-6 08.30 år…

 3. Personal kör grävmaskin på Hultet Foto av: Anna Rehnberg

  Nyhet för företagare som ska till Hultet

  Publiceringsdatum: 2017-08-14 Från och med 21 augusti 2017 kan inte Hultets återvinningscentral ta emot lastbilstransporter av trä, tryckimpregnerat trä samt trädgårdsavfall från företagare.  Detta beror på att vi börjar närma oss våra tillståndsgränser för dessa avfallsslag på anläggningen. Mindre mängder (två kubikmeter) går att lämna och sortera på samma sätt som privathushållen gör vid…

 4. Strandvägens refug Foto av: Lerums kommun

  Vad var tanken bakom detta?

  Publiceringsdatum: 2017-08-11 Med anledning av förväntat stort antal besökare till växtrumsplatsen vid Aspen var behovet av en säker övergång för oskyddade trafikanter vid Strandvägen stort och krävde en snabb insats då det var ont om tid före semesterperioden. Förvaltningen gav entreprenör i uppdrag att ordna med en refug och att skapa en öppning i avbärarräcket så att Växtrumsplatsen blev…

 5. Hundra procent på svarta tavla Foto av: pixabay.com

  SCBs årliga medborgarundersökning i slutet av augusti

  Publiceringsdatum: 2017-08-10 Under vecka 35 får 1200 slumpvis utvalda invånare i Lerums kommun ett brev från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en enkät om hur du uppfattar din hemkommun. Ta chansen - tyck till. Du gör skillnad. Ju fler som svarar på enkät desto säkrare blir det statistiska underlaget. Målet är inget annat än 100 procent. Enkäten handlar om allt från hur du uppfattar…

 6. Regnbågsflagga Foto av: Pixabay.com

  Lerums kommun bjuder in till HBTQ-samråd

  Publiceringsdatum: 2017-08-09 Hur är det att leva som HBTQ-person i Lerum och hur kan livssituationen i Lerum förbättras ur ett HBTQ-perspektiv? Lerums kommun bjuder härmed in till ett första samråd med fokus på HBTQ-frågor. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter eller uttryck. Ett samråd är ett samtal där deltagarna pratar om betydelsefulla…

 7. Gymnasiet startar 21 augusti

  Publiceringsdatum: 2017-08-08 Läsåret 2017-2018 startar måndag 21 augusti. För gymnasiet är det lite olika starttider denna dag beroende på vilken årskurs du går i.

 8. Aspen strand i september Foto av: Åsa Thulin

  Nu kollar vi bryggorna i Aspen

  Publiceringsdatum: 2017-08-04 Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen. Miljöenheten får ofta in klagomål på dessa anordningar och frågor om vad som gäller. Vi har därför sedan några år tillbaka besökt olika delar av kommunen för att se till att…

 9. Påsar för kompostavfall Foto av: Emma Söderblom

  Här hämtar du kompostpåsar

  Publiceringsdatum: 2017-08-03 Du kan antingen höra av dig till RenoNorden för att få nya kompostpåsar lämnade hos dig, eller så kan du själv hämta en bunt på olika ställen i kommunen. Du kan också hämta en ny bunt på Lerums Kundcenter KomIn på Bagges Torg, eller på följande ställen runtom i kommunen: Återvinningscentralen Hultet Förbutiken på ICA Servett i Lerum Teknisk service,…

 10. Overshoot Day Foto av: Frida Gustavsson

  Overshoot day 2 augusti

  Publiceringsdatum: 2017-08-02 Onsdag 2 augusti 2017 är det Overshoot Day. Det är dagen som vi har använt upp årets ranson av jordens naturresurser. I år infaller Overshoot day sex dagar tidigare än förra året. Overshoot Day är en kampanj av Världsnaturfonden (WWF) som bygger på forskning och statistik från nätverket The Global Footprint. Avtrycken…