Fullmäktigemöte torsdag 15 juni klockan 13.30

Publiceringsdatum : 2017-06-12

Fullmäktige sammanträder torsdagen den 15 juni, klockan 13.30 i Dergårdsteatern, Lerum. Alla är varmt välkommen att vara på plats och lyssna på diskussionerna kring dagens ämnen i dagordningen.

På dagordningen:

  • Budget 2018
  • Detaljplan idrottshall vid Dergårdsgymnasiet

Kommunstyrelsens budgetförslag finns att titta på i Komin och på kommunens hemsida. Vill du veta vilka fler ärenden som ska tas upp på mötet? Dagordning och alla handlingar finns på kommunens hemsida www.lerum.se, på KomIn i kommun huset och i anslutning till sammanträdet. Någon dag efter mötet kan du läsa kommunfullmäktiges beslut på kommunens hemsida www.lerum.se.

Kf direkt

Du kan se kommunfullmäktiges möten, både direkt och i efterhand. Demokrati - var du vill, när du vill www.lerum.se/kfdirekt.

Föreläsning om delningsekonomi

13.30 inleder kommunfullmäktige med en inspirationsföreläsning om delningsekonomi med inriktning mot ekonomisk hållbarhet.