Krisberedsskapsveckan startar

Publiceringsdatum : 2017-05-06

Denna vecka startar Krisberedskapsveckan, en kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna.

Fokus ligger på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Läs mer här >>