Kommunfullmäktige torsdag 18 maj

Publiceringsdatum : 2017-05-17

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 18 maj, klockan 17 i Dergårdsteatern, Lerum.

På dagordningen:

  • Visionsrapporten
  • Presentation av rapport om hållbara livsstilar och verksamheter
  • Presentation av rapport om hur vi skapar vi ett socialt hållbart Lerum genom medskapande
  • Näringslivsstrategi för Lerums kommun

Alla är varmt välkommen att vara på plats och lyssna pådiskussionerna kring kvällens ämnen.
På bilden: Gunilla Lindell (KD), Olof Ask (V), Jimmie Stranne (SD), Annelie Eng (M)