Dags att ansöka till Sociala samfonden

Publiceringsdatum : 2017-10-16

Alla medborgare i Lerums kommun har två gånger om året möjlighet att ansöka om medel ur Sociala samfonden.

Vårens ansökningar ska vara inlämnade senast 1 april och höstens ansökningar senast 1 november.

Myndighetsavdelningen på Sektor stöd och omsorg fattar beslut om hur medlen ska fördelas åt behövande i kommunen. Beslut om utbetalning av medel fattas i slutet av april och i slutet av november.

Ansökningsblankett finns att hämta på Kundcentret KomIn eller socialkontorets reception på Stationsvägen 10.