Dags att lämna in köldmedierapporter

Publiceringsdatum : 2017-02-24

Om du har en kylanläggning innehållande köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till miljöenheten.

Rapporteringen ska du göra senast 31 mars för året som har gått. Maila den gärna till miljoenheten@lerum.se
Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära att du får betala en så kallad miljösanktionsavgift.