Delar av Häcksjöbäcksvägarna, Axås och Solås utan vatten

Publiceringsdatum : 2017-07-21

Norra och södra Häcksjöbäck, Axsåsvägarna samt delar av Solås är utan vatten på grund av ett strömavbrott i en tryckstegringsstation. Ett nedfallet träd har orsakat strömavbrottet.

Lerum Energi arbetar med att åtgärda avbrottet och beräknas vara färdiga under eftermiddagen.