Vad vill du göra på läslovet?

Publiceringsdatum : 2016-10-28

Höstlovet ska bli Läslovet där barn och ungdomars lust till läsning, berättande och skrivande står i centrum.