Föreläsning inför torsdagens kommunfullmäktige

Publiceringsdatum : 2017-04-26

Torsdag 27 april klockan 18 sammanträder kommunfullmäktige i Dergårdsteatern. Det öppna mötet inleds med en föreläsning av Christian Wictorin om hur digitaliseringen driver utvecklingen mot smartare och mer hållbara städer.

Kommunfullmäktige kommer bland annat att debattera Årsredovisningen för 2016. Innan debatten har allmänheten möjlighet att ställa frågor till de förtroendevalda. Frågorna behöver inte föranmälas. Välkomna!