Företagare - en påminnelse om miljörapporten

Publiceringsdatum : 2017-02-24

Ska ditt företag lämna in en kontrollrapport eller årsrapport för miljöpåverkan av driften 2016?

Glöm då inte att den ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars. Maila den gärna till miljoenheten@lerum.se

Kontaka oss gärna

Är du osäker på om du berörs av detta? Normalt sett ska det framgå av ett beslut du har fått när verksamheten startade eller senare. Ta gärna en kontakt med Miljöenheten på Lerums kommun för att stämma av om du är osäker. E-post: miljoenheten@lerum.se

Normalt sett är det företag i följande branscher som berörs av detta:

  • Energianläggningar
  • Bensinstationer
  • Fordonstvättar
  • Användare av lösningsmedel t ex lackerare, målerier 
  • Golfbanor
  • Avloppsreningsverk
  • Kan även vara andra företag med risk för miljöpåverkan