Företagen mycket nöjda med kommunens livsmedelskontroll

Publiceringsdatum : 2017-04-04

När företagarna som varit i kontakt med kommunens livsmedelskontroll fick uppskatta servicen fick miljöenheten NKI 94, det vill säga 94 av 100 möjliga.

Varje kvartal utför Lerums kommun, inom ett flertal myndighetsutövningar, mätningar i SKLs (Sveriges kommuner och landsting) regi. Nyligen kom resultatet för fjärde kvartalet 2016.

Framgångsrik kommunal service

Under måndagens APT (arbetsplatsträff) för miljöenheten överraskade kommundirektören mötet med att bjuda på tårta.
- Vi får alla höra när något är mindre bra i vår verksamhet. Därför är det också viktigt att uppmärksamma riktigt positiva resultat. Grattis och bra jobbat, sa Håkan Pettersson.

Toppresultat

Marieke Wolter är utvecklingsledare på näringslivsenheten och håller i mätningarna från kommunens sida:
- NKI 94 är oerhört bra. Det känns fantastiskt att företagen är så nöjda med en del av kommunens myndighetsutövning. En stor eloge till miljöenhetens medarbetare.

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen inom livsmedelskontroll, bygglov, serveringstillstånd, brandtillsyn, miljö och hälsa och markupplåtelser.

Frågor

Har du frågor så kontakta gärna Marieke Wolter 0302-52 15 62, marieke.wolter@lerum.se