Geoteknisk undersökning inför kommande rondell

Publiceringsdatum : 2017-02-21

Onsdag 22 februari kommer det utföras geoteknisk undersökning vid korsningen Aspenvägen/Ekollonvägen.

Den geotekniska undersökningen görs för den cirkulationsplats vi håller på att projektera.