Grönt vatten för bättre avlopp

Publiceringsdatum : 2017-03-14

Lerums kommun kommer under våren att utföra undersökningar för att kartlägga status och funktion på avloppledningsnätet i Sjövik och Gråbo. Både spillvatten- och dagvattenledningar kommer att undersökas.

Kontrollen omfattar både det kommunala ledningsnätet samt alla ledningar som är anslutna till detta. Arbetet kommer att genomföras med hjälp av tv-inspektion av ledningarna och genom att färgat vatten hälls i stuprör och brunnar på fastigheterna i området.

Enbart utvändigt

Vi hoppas på er förståelse för att vi behöver tillträde till er fastighets tomtmark. Berörda fastighetsägare behöver inte vara hemma vid tillfället, då undersökningarna sker på utsidan av fastigheterna. Resultatet av undersökningen kommer senare att meddelas respektive fastighetsägare. Undersökningarna är planerade att utföras under mars och april. Grönfärgat vatten kan komma att synas i diken eller vattendrag, detta är helt ofarligt och normalt vid dessa typer utav undersökningar.

Kontakt

Vid eventuella frågor hör gärna av Er till:

  • Tommy Ander, Projektledare, VA-enheten, 0302-52 12 03
  • Peter Larsson, Rörnätstekniker, VA-enheten, 0302-52 24 52