Grundutbildning för god man och förvaltare

Publiceringsdatum : 2017-02-01

Nu erbjuder överförmyndarnämnden i Lerums kommun en grundutbildning för dig som vill kunna ta uppdrag som god man och förvaltare. Utbildningen passar även dig som redan har uppdrag och som vill uppdatera dina kunskaper på området.