Grusvägsunderhåll i kommunen

Publiceringsdatum : 2017-05-04

Nu börjar vi med grusvägsunderhåll och dammbindning efter vintersäsongen.

I april påbörjade vi med arbetet med att lägga ut väggrus på våra grusvägar. Det kommer att fortsätta även i maj. Då börjar också arbetet med att dammbindning där vi använder Dustex som dammbindningsmedel.

Dustex är ett naturmaterial som kommer från naturens eget bindemedel lignin, det naturliga bindemedlet i alla träd och växter. Denna organiska produkt är en förnyelse- och nedbrytningsbar del av naturens kretslopp. När vi gör detta binds gruset till en hård, slitstark körbana.

Grusvägarna hyvlas först

Innan Dustex sprids måste vägarna hyvlas vilket dessvärre innebär att det dammar.

Ofarligt

Om du, hunden eller bilen träffas av medlet Dustex, kan du tvätta av med ljummet vatten, materialet är helt ofarligt.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av arbetsledare Clifford Holmén, telefon 0302-52 11 85.