Har du betalat rätt avgift?

Publiceringsdatum : 2017-02-27

Kommunen stämmer av den inkomstuppgift som låg till grund för avgift för de familjer som har haft barnomsorg eller skolbarnsomsorg under 2015. Om inkomsten inte stämmer, korrigeras avgifterna.

De familjer som hade barnomsorg och/eller skolbarnsomsorg under 2015 kommer att få sina inkomstuppgifter kontrollerade. Det är ett led i kommunens regelbundna kontroller av avgifterna.

Om familjens inkomst 2015 inte stämmer med Skatteverkets uppgifter, görs en korrigering av avgifterna. Det kan leda till att familjer får en återbetalning eller en faktura på mellanskillnaden.