Högskoleenkät om digital invånardialog

Publiceringsdatum : 2017-05-09

I samarbete med Borås Högskola undersöks attityder, möjligheter och hinder i samband med digital invånardialog.

 Jerker Rellmark och Anna Maja Nyléns är två studenter på webbredaktörsprogrammet på Borås Högskola. I denna studien, inom ramen för deras examensarbete, tittar de på digital invånardialog i kommunen - vilka hinder som finns, attityden hos medborgarna och hur dialogen kan främjas. Resutatet kommer endast publiceras i examensarbetet.
Klicka här för att medverka i enkäten >>

Kontakt

Student: Jerker Rellmark, e-postadress: jerker.rellmark@gmail.com
Kontaktperson Lerums kommun, verksamhetsutvecklare Viktoria Esko: viktoria.esko@lerum.se