Information till anhöriga 29 mars

Publiceringsdatum : 2017-03-20

När en person drabbas av sjukdom eller funktionshinder kan det innebära en stor förändring för hela familjen. Vet du som är anhörig vilket stöd du kan få?

Vardagslivet påverkas både för den som är sjuk och för dig som anhörig. Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd till dig som vårdar eller hjälper en annan person.

Onsdag 29 mars

Välkommen till samtal och information om det stöd som Lerums kommun erbjuder. Onsdag 29 mars klockan 15.00. Lerums bibliotek. Varmt välkomna!
Mötet arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan och Lerums kommun.

För frågor kontakta:

Jessica Gustavsson
Anhörigkonsulent
jessica.gustavsson@lerum.se
0302-52 22 39