Information till boende på Lunnagatan

Publiceringsdatum : 2017-03-20

Med start måndag 20 mars kommer Lerums kommun/Va-enheten att utföra arbeten med en ny dagvattenledning samt utbyte av övriga va-ledningar i Aspenvägen och grönområdet bredvid Lunnagatan.

De fastigheter som berörs av eventuella vattenavstängningar kommer få information dagen före det aktuella tillfället. Arbetet beräknas vara klart cirka vecka 20, i mitten av maj.
Vid frågor, Ring Anders Lund 0302-52 24 53