Informationsträff - förordnad vårdnadshavare

Publiceringsdatum : 2016-11-04

Du som har, eller funderar på att ta, uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare i Lerums kommun är välkommen till en informationskväll den 17 november.

Under kvällen kommer representanter från överförmyndarnämnden och Sektor stöd och omsorg att prata om vad rollen som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär.

Vi bjuder på smörgås och kaffe. Missa inte detta tillfälle att lära dig mer om uppdraget och samtidigt träffa både myndigheterna och andra med samma uppdrag.

Tid

Torsdagen den 17 november kl 17.00 – 19.30

Plats

Eken, plan 4, kommunhus 1, Bagges torg, Lerum

Anmälan

Anmäl dig senast den 10 november genom att skicka e-post till overformyndarnamnden@lerum.se Skriv informationsträff i ämnesraden

Vid frågor når du oss via e-post eller telefon 0302-52 10 27

Program

  • 17.00 – 18.00 Särskilt förordnad förmyndare – vad innebär det?
    Den som har utsetts särskilt till vårdnadshavare är också förmyndare för den underårige, står det i föräldrabalken.
    Tjänstepersoner från överförmyndarnämnden i Lerum går igenom vad som ingår i uppdraget som särskilt förordnad förmyndare för en omyndig.
  • 18.00 – 18.30 Paus med smörgås och kaffe
  • 18.30 – 19.15 Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare
    Tjänstepersoner från Sektor stöd och omsorg går igenom vårdnadshavardelen av uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.
  • 19.15 – 19.30 Frågor