Just nu kalkas sjöar och våtmarker

Publiceringsdatum : 2017-10-26

Just nu kalkas många sjöar och våtmarksområden i Lerums kommun. Kalkningen sker både med helikopter och med båt.

Kalkningen utförs för att motverka skador på djur och växter i försurade sjöar och vattendrag. I Västra Götalands län har kalkning förekommit sedan 1980-talet, men minskad försurning tillsammans med bättre kalkningsmetoder gör att kalkningen minskar. Det är viktigt att effekterna av kalkningen följs upp och analyseras noga. Därför är miljöenheten flera gånger per år ute och tar vattenprover i de sjöar och vattendrag som kalkas. 

På bilden syns den helikopter som används för kalkning, fyller på kalk vid Hultet. Helikoptern lyfter med en behållare med ca 1 ton kalk och flyger mot Tösjön, som kalkades under gårdagen.