Konstnärsbidrag för Göteborgs konstbiennal

Publiceringsdatum : 2017-05-05

Konstnärer: Här kommer information och ansökningsblankett inför GIBCA Extended 2017 i höst. Göteborgsregionen (GR) har förlängt ansökningsperioden till 14 maj.

Det finns möjlighet att söka pengar för att medverka i GIBCA Extended (Göteborgs konstbiennal). Det belopp som är möjligt att söka är 25 000 kronor. Totalt är 75 000 kronor avsatta till detta.

Förutsättningar

Projektet ska bygga på en egenfinansiering om 50 procent av insatsens totalkostnad och ansökan ska avse kostnader utöver dessa. Med egenfinansiering avses kontanta medel, personaltimmar, lokaler etcetera.

GR tar emot ansökningar till och med 14 maj 2017. Därefter bereds ansökningarna och beslut fattas av nätverket och dess politiska grupp. Besked till sökanden lämnas så snart som möjligt.

Mer information

Marie Bergdahl
Processledare kultur Göteborgsregionen (GR)
0304-60 19 83