Lågt vatten i Långa Stamsjön

Publiceringsdatum : 2017-05-16

Det är lågt vatten i Långa Stamsjön och det kommer vara lågt under badsäsongen i år också. Simskolan kommer att genomföras som vanligt. Bryggorna är lagda längre ut för bättre badvänlighet än förra året.

Anledningen till det låga vattenståndet är lite nederbörd och långa processer vad gäller vattendomen, som reglerar flödet genom sjön. Kommunen arbetar för en långsiktig lösning med en naturlig reglering av utloppet från Långa Stamsjön, så att både badsjön och vattenflödet i Alebäcken säkras framöver. Kommunen har dialog med markägaren. Samtidigt tar det tid med bland annat tillstånd hos myndigheter som ansvarar för de här frågorna, men kommunen arbetar för att snart ha avtal och utredningar klara. Nu har våren varit torr även i år, så vattnet är mycket lågt på många ställen i kommunen.