Fler ska hitta kommunens stigar och vandringsleder

Publiceringsdatum : 2017-01-23

Det behöver bli lättare att hitta information om kommunens stigar och vandringsleder och de skulle kunna knyta ihop kommunens olika delar ännu mer. Det menar politikerna i beredningen för klimat, miljö och naturvård som har gjort en djupdykning i kommunens vandringsstråk för att undersöka vad som kan göras för att fler ska kunna njuta i vackra omgivningar.

Beredningen för klimat, miljö och naturvård har arbetat med uppdraget att se över hur stigar och vandringsleder i Lerums kommun kan utvecklas. Framför allt lyfts behovet att lätt kunna hitta information om var stigar och vandringsleder finns, och hur lätta eller svåra de är att ta sig fram på. Att utveckla befintliga stigar och leder så att de i högre utsträckning knyter samman kommundelar och intilliggande kommuner, är en annan åtgärd som poängteras.

Du kan ta del av hela rapporten nedan under Ladda hem. Du kan läsa mer om beredningen för klimat, miljö och naturvård på länken under Mer information.