Lerums kommun bjuder in till HBTQ-samråd

Publiceringsdatum : 2017-08-09

Hur är det att leva som HBTQ-person i Lerum och hur kan livssituationen i Lerum förbättras ur ett HBTQ-perspektiv?

Lerums kommun bjuder härmed in till ett första samråd med fokus på HBTQ-frågor. HBTQ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter eller uttryck. Ett samråd är ett samtal där deltagarna pratar om betydelsefulla frågor. Meningen med HBTQ-samrådet är att få in perspektiv och erfarenheter som kan stödja Lerums kommun i målet att säkerställa likvärdig service för medborgarna.

  • När: Onsdag 30 augusti klockan 18.00
  • Var: Årummet, Centrumpassagen 4 i Lerum

På det första samtalet kommer vi att informera om Lerums kommuns jämlikhetsarbete, diskutera samrådets förutsättningar samt besluta om frågor som samrådet vill engagera sig i. Det kommer på mötet ges tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens företrädare.
Varmt välkommen att delta!

För anmälan och frågor, kontakta

Agnes Nurbo, verksamhetsutvecklare
E-post: agnes.nurbo@lerum.se
Telefon: 0302-521102