Lerums kommun satsar på trähus

Publiceringsdatum : 2016-10-05

Idag har Lerums kommun skrivit en avsiktsförklaring med GBJ Bygg Väst AB om byggande av bostäder i massivträ.

− Massivträhus ligger i linje med vår ambition att bygga mer och samtidigt ta miljömässiga hänsyn, säger Dennis Jeryd, kommunstyrelsens ordförande.

I dessa hus kommer hela stommen att bestå av trä − massivt, krysslimmat trä av fur och gran − vilket bidrar till att minska växthuseffekten.

− Det är positivt med förnybart material i vår byggnation, säger Eva Andersson, kommunalråd (C).

Kommunen kommer att upplåta mark åt GBJ Bygg Väst AB genom markanvisning på marknadsmässiga grunder mot att företaget snabbt uppför bostadshus på den anvisade marken.

− Den första intressenten har redan ringt och vill köpa bostad, meddelar Fredrik Dahlström, vd på GBJ Bygg Väst AB.

Arbetet med att ta fram detaljplaner och bygglov för massivträhusen kommer att starta med: Lillies väg 10, Roteberget och Norra Hallsås etapp II i Lerum, Hjällsnäs 5:6 i Gråbo och Södra Floda.