Markarbete under oktober månad i området runt Nedre Axåsvägen

Publiceringsdatum : 2017-10-19

Fram till i slutet av oktober bygger kommunens entreprenör ut elnätet för Lerums energi i området Henriquesvägen, Nedre Axåsvägen och på gång- och cykelvägar som angränsar dit. På den bifogade kartan kan du se när de olika områdena berörs av arbetena.

Arbetet innebär att de gräver, lägger nya elrör, återfyller och återställer marken. Entreprenörens ambition är att inte ha sträckor längre än 75 meter öppna samtidigt. De ska inte heller vara framför garageuppfarter mer än en arbetsdag.

När arbetet sker på gator ska det finnas plats att komma förbi maskinerna hela tiden. På gångvägar kan det dock bli trångt ibland då gångvägarna oftast bara är cirka 2,5 meter breda. Entreprenören lägger dock stor vikt vid att inte vara ett hinder för gående.

Entreprenören vill förtydliga att de kommer att återställa asfalten cirka 1-2 veckor efter att arbetet är klart. Innan dess läggs ett lager på ytan som bär att man kör eller går på det.

Kontakpersoner på PEAB Asfalt

Vid frågor om schaktning kontakta Hans Bohdén. Mobilnummer 073-384 84 01 eller e-postadress: hans.bohden@peabasfalt.se
Vid övriga frågor ring Sune Lewander på mobilnummer: 070-352 97 82.