Nu klipper vi våra diken

Publiceringsdatum : 2017-07-06

Under sommaren kör kommunens vägenhet sina maskiner för att röja undan växtlighet i diken.

Röjningen sker främst där det är dålig sikt och kommunen klipper där maskinerna kommer åt. Mindre diken är alltså inte aktuella för röjning.

Vägenheten meddelar att röjningen går planenligt. De fortsätter i nästa vecka med extra bemanning och dikesröjningen kommer att pågå framöver i sommar.