Nu startar årets inventering av enskilda avlopp

Publiceringsdatum : 2017-03-06

Hittills har miljöenheten inventerat enskilda avlopp i Lärjeån och Leråns avrinningsområden, där övergödningsproblemen är störst enligt kartläggningen i kommunens Vattenöversikt. 2017 kommer vi inventera två avrinningsområden som är måttligt påverkade av övergödande ämnen, Älsjöbäckens och Häcksjöbäckens avrinningsområden.

Utöver dessa kommer vi även inventera i områden där det finns smittorisker, främst på grund av områdena är tätbebyggda och avstånden därmed är korta mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar. Områden som pekas ut har tagits fram i kommunens strategiska VA-plan. Syftet med inventeringarna är att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och dess funktion. Målet är att avloppsanläggningarna i områdena uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten.

Under våren 2017 kommer miljöenheten därför att inventera avlopp i följande områden:

  • Älsjöbäckens och Häcksjöbäckens avrinningsområden.
  • Området vid och omkring Hörnemossevägen