Ny laddningsstolpe vid Bagges torg

Publiceringsdatum : 2017-02-09

Nu har vi en laddstolpe för elbilar vid Bagges torg igen! Den nya stolpen har typ2-uttag som alla nya stolpar får. Det innebär att man enbart kan ansluta typ2-handtag.

Detta är europastandard och införs av elsäkerhetsskäl. Kontakterna låser fast i både stolpen och bilen för att undvika stöld av kabeln. Många besökare var vana vid att koppla in en vanlig stickpropp i den gamla stolpen och behöver få veta att det numera är en ny stolpe som står där om de ska besöka oss.                              

En bil i taget i början

För närvarande kan den här stolpen enbart ladda en bil i taget. Kopplar två bilar in sig löser säkringen ut, stolpen blir strömlös och kabeln fastnar i låst läge. KomIn och vaktmästaren kan slå på strömmen igen. I mars 2017 kommer tekniken i stolpen att uppgraderas för att klara av laddning av två bilar.